13000 / 13139 - Grants - 2019

13000 / 13139 - Department of Computer Graphics and Interaction

Projects Supported by Grants 2019

Berka, R.: Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění
2016 - 2019, DG16P02H005
Bittner, J.: Interactive Rendering with Distributed Illumination Computations
2018 - 2020, GA18-20374S
Klíma, M.: Research Infrastructure for Diachronic Czech Studies
2016 - 2019, LM2015081
Míkovec, Z.: Integrace služby hledání tras a navigačního systému pro hendikepované osoby s agendními systémy a open daty měst
2018 - 2020, TH03010447
Míkovec, Z.: System for implementing the concept of Mobility as a service into practice
2019 - 2021, TH04010381
Slavík, P.: User modeling in conversational system environment
2019 - 2021, SGS19/178/OHK3/3T/13
Žára, J.: V3C - Visual Computing Competence Center
2012 - 2019, TE01020415
Žára, J.: Research of Modern Computer Graphics Methods 2019-2021
2019 - 2021, SGS19/179/OHK3/3T/13
The page was created 18.11.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.