13000 / 13139 - Publications - 2018

13000 / 13139 - Department of Computer Graphics and Interaction

Publications 2018

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

SBERT, M., V. HAVRAN, and L. SZIRMAY-KALOS. Multiple importance sampling revisited: breaking the bounds. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 2018, 2018(1), 7373-7384. ISSN 1687-6180. Available from: https://link.springer.com/article/10.1186/s13634-018-0531-2

SOUSA SANTOS, B., et al. Distinctive Approaches to Computer Graphics Education. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2018, 37(1), 403-412. ISSN 0167-7055.

MEISTER, D. and J. BITTNER. Parallel Locally-Ordered Clustering for Bounding Volume Hierarchy Construction. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2018, 24(3), 1345-1353. ISSN 1077-2626.

CHLUMSKÝ, V., J. SLOUP, and I. ŠIMEČEK. Improved Corners with Multi-Channel Signed Distance Fields. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2018, 37(1), 273-287. ISSN 0167-7055.

Patents

HAVRAN, V., et al. Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření. Czech Republic. Patent. CZ CZ307214B6. 2018-02-14. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10260691&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25Havran%25&s_naze=&s_anot=

FIŠER, J., et al. Illumination-guided example-based stylization of 3D renderings. United States. Patent. 9,881,413. 2018-01-30. Available from: https://patents.google.com/patent/US9881413B2/en

JAMRIŠKA, O., et al. Appearance transfer techniques. United States. Patent. 9,870,638. 2018-01-16. Available from: https://patents.google.com/patent/US9870638B2

FIŠER, J., et al. Controlling patch usage in image synthesis. United States. Patent. 9,905,054. 2018-02-27. Available from: https://patents.google.com/patent/US9905054B2/en

Papers in Other Journals

MEISTER, D. and J. BITTNER. Parallel Reinsertion for Bounding Volume Hierarchy Optimization. Computer Graphics Forum. 2018, 37(2), 463-473. ISSN 1467-8659. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cgf.13376

The page was created 18.06.2018 05:00:01