13136 / 13141 - Grants - 2018

13136 / 13141 - Artificial Intelligence Center

Projects Supported by Grants 2018

Bošanský, B.: Defeating the Dark Triad in Cyber Security Using Game Theory
2016 - 2019,
Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Chrpa, L.: MoRePlan: Modelování a reformulace plánovacích problémů
2018 - 2020, GA18-07252S
Faigl, J.: Efficient Information Gathering with Dubins Vehicles in Persistent Monitoring and Surveillance Missions
2016 - 2018, GA16-24206S
Faigl, J.: Metody kontinuálního učení řízení pohybu vícenohých kráčejích robotů v úlohách autonomního sběru dat
2018 - 2020, GA18-18858S
Faigl, J.: Hybrid navigation system for autonomous vehicles in environment with denied GNSS services
2018 - 2020, TH03010362
García, S.: Ludus: Machine Learning and Game Theory to Collaboratively Defend Against Internet Threats
2016 - 2019, TH02010990
Jakob, M.: Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration
2016 - 2019, 713864
Jakob, M.: Unlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network
2017 - 2019, 723314
Komenda, A.: Multi-agentní plánování s ochranou soukromých informací
2018 - 2020, GJ18-24965Y
Krajník, T.: Prostorově temporální representace pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů
2017 - 2019, GJ17-27006Y
Krajník, T.: Autonomní vozidla: metody dlouhodobého učení pro detekci dynamických objektů v obtížných podmínkách
2018 - 2019, 8J18FR018
Lisý, V.: Online metody pro řešení her s neúplnou informací
2018 - 2020, GJ18-27483Y
Pěchouček, M.: Research Center for Informatics
2017 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Pěchouček, M.: Řízení flotily vozů s garancí kvality služby
2018 - 2020, GA18-23623S
Pevný, T.: Hierarchické modely pro detekci a popis anomalií
2018 - 2020, GA18-21409S
Pevný, T.: Using deep reinforcement learning to simulate security analyst
2018 - 2021, FA9550-18-1-7008
Volf, P.: Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management
2016 - 2019, 734134
The page was created 20.09.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.