13132 / 13394 - Publications - 2013

13132 / 13394 - Development and Implementation Laboratories

Publications 2013

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Research Reports

JEŽDÍK, P., et al. Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Report no. Z022-12/13.

JEŽDÍK, P. Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Report no. Z095-2013.

JEŽDÍK, P. and J. BALACH. Hledání systematických vad na DPS. [Research Report] 2013. Report no. Z078-13.

JEŽDÍK, P., et al. Diagnostika pájení BGA konektoru. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

The page was created 18.11.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.