13132 / 13394 - Publications - 2013

13132 / 13394 - Development and Implementation Laboratories

Publications 2013

Research Reports

JEŽDÍK, P., et al. Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Report no. Z022-12/13.

JEŽDÍK, P. Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Report no. Z095-2013.

JEŽDÍK, P. and J. BALACH. Hledání systematických vad na DPS. [Research Report] 2013. Report no. Z078-13.

JEŽDÍK, P., et al. Diagnostika pájení BGA konektoru. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

The page was created 26.05.2020 05:00:02
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.