13132 / 13394 - Publications - 2013

13132 / 13394 - Development and Implementation Laboratories

Publications 2013

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Research Reports

JEŽDÍK, P., et al. Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Z022-12/13.

JEŽDÍK, P. Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Z095-2013.

JEŽDÍK, P. and J. BALACH. Hledání systematických vad na DPS. 2013. Z078-13.

JEŽDÍK, P., et al. Diagnostika pájení BGA konektoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

The page was created 18.10.2018 05:00:01