Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

13132 / 13394 - Publications - 2013

13132 / 13394 - Development and Implementation Laboratories

Publications 2013

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Research Reports

JEŽDÍK, P., et al. Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG. 2013. Z022-12/13.

JEŽDÍK, P. Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT. 2013. Z095-2013.

JEŽDÍK, P. and J. BALACH. Hledání systematických vad na DPS. 2013. Z078-13.

JEŽDÍK, P., et al. Diagnostika pájení BGA konektoru. 2013.

The page was created 22.11.2017 05:00:01
Responsible person: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.