13905 / 13911 - Publications - 2014

13905 / 13911 - Dean's and Secretary's Office

Publications 2014

Conference Proceedings

VLK, P., et al. Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo. In: ČMEJLA, R. Č., J. R. RUSZ, and J. S. SEDLÁK, eds. IV. Letní doktorandské dny 2014. Letní doktorandské dny 2014, Praha, 2014-05-29/2014-05-30. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2014. p. 49-54. ISBN 978-80-01-05506-9.

KUDLÁČEK, J., et al. Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo. In: ČMEJLA, R. Č., J. R. RUSZ, and J. S. SEDLÁK, eds. IV. Letní doktorandské dny 2014. Letní doktorandské dny 2014, Praha, 2014-05-29/2014-05-30. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2014. p. 55-59. ISBN 978-80-01-05506-9.

VLK, P., J. OTÁHAL, and P. JIRUŠKA. Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. p. 65-68. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

PROCHÁZKA, I., et al. Sub-picosecond timing system and its application in frequency sources diagnostics. In: PALČIKOV, V. G., ed. Metrology of time and space - Symposium Materials. VII International Symposium Metrology of time and space, Suzdal, 2014-09-17/2014-09-19. Mendeleevo: VNIIFTRI, 2014. p. 20-23. ISBN 978-5-903232-47-5.

KUDLÁČEK, J. and P. JIRUŠKA. Zpracování intrakraniálního EEG v modelu temporální epilepsie. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. p. 40-47. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

The page was created 11.08.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.