13905 / 13911 - Publications - 2015

13905 / 13911 - Dean's and Secretary's Office

Publications 2015

Conference Proceedings

JIRUŠKA, P., et al. Dlouhodobá Dynamika záchvatů v modelu temporální epilepsie – Jsou záchvaty náhodné?. In: STRAČINA, T. and M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. p. 50. ISSN 1801-6103. Available from: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

DEMETEROVÁ, L., et al. Morfologické změny hipokampu v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. and M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. ISSN 1801-6103. Available from: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

KUDLÁČEK, J., et al. Časo-prostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. and M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. p. 65. ISSN 1801-6103. Available from: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

Research Reports

SEDLÁČEK, R. and S. ĎAĎO. Zpracování signálu v ultrazvukovém plynoměru. [Research Report] 2015. Report no. 13138/830/8301518C000 ELGAS.

The page was created 11.08.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.