13901 / 13921 - Publications - 2016

13901 / 13921 - Department of Science and Research

Publications 2016

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Conference Proceedings

MALINKA, F., J. KLÉMA, and F. ŽELEZNÝ. Sémantická dvojshluková analýza dat genové exprese. In: ČECH, P. and D. SVOZIL, eds. Konferenční sborník ENBIK 2016. ENBIK 2016 - Národní bioinformatická konference, Loučeň, 2016-06-16/2016-06-15. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Centrální laboratoře, 2016. ISBN 978-80-7080-960-0.

KLÉMA, J., F. MALINKA, and F. ŽELEZNÝ. Semantic Biclustering: A New Way to Analyze and Interpret Gene Expression Data. In: Bioinformatics Research and Applications. 12th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA), Minsk, 2016-06-05/2016-06-08. Heidelberg: Springer, 2016. p. 332-333. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-38781-9. DOI 10.1007/978-3-319-38782-6.

The page was created 22.07.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.