13902 / 13922 - Publications - 2012

13902 / 13922 - Department of Education

Publications 2012

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Conference Proceedings

PILARČÍKOVÁ, I. and M. BALÍK. "Ochutnávka předmětů" pro uchazeče o studium na ČVUT. In: REGULI, J., ed. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, Smolenice, 2012-10-15/2012-10-17. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2012. pp. 231-235. ISBN 978-80-8082-541-6.

The page was created 18.10.2018 05:00:01