Jazz Architects - Juraj Biroš, Matúš Pajor

ANOTÁCIA PROJEKTU

Z hľadiska súkromia sú študovňa a kaviareň dve protichodné prostredia. Kým v študovni sa vyžaduje kľud a súkromie, kaviareň je plná života. S týmto zadaním sme sa vysporiadali tak, že sme priestor rozčlenili vložením 9 kubusov rôznych veľkostí a tak vymedzili intímnu časť od spoločenskej. Zároveň sme opticky rozbili prísnu pravouhlú sieť stĺpov nosnej konštrukcie. Kým vnútrajšok boxov je určený na štúdium a sústredenie, priestor medzi nimi vytvára pozoruhodnú schému spoločenských priestorov plnú zákutí s pohodlným sedacím nábytkom určeným na relax a socializáciu. Jeden z kubusov slúži ako spoločná kuchynka, kde si študenti môžu sami pripraviť jedlo, prípadne teplý nápoj a vychutnať si ho v spoločenskej časti so spolužiakmi, trebárs na pohovke. Z kuchynky sa zároveň dá otvorom priamo obslúžiť kaviarenská časť návrhu. Najmenší box návrhu slúži ako odkladací priestor pre potreby kuchynky, napríklad mobilného baru. Ostatné boxy sú určené výlučne na štúdium. Rôzne veľkosti kubusov ponúkajú rôzne priestory pre individuálne štúdium, prípadne štúdium v skupinách pre 2, 3 alebo 4 ľudí. Vo väčšine boxov je zakomponovaná knižnica, ktorá je prístupná zo spoločenskej časti návrhu. Dva boxy sa dajú jednoducho zvesiť, panely presunúť do spodného podlažia, a tým umožňujú výraznú flexibilitu priestoru v prípade konania semináru, oslavy alebo posterovej konferencie. Našim návrhom chceme dosiahnúť, aby sa priestor novej študovne stal obľúbenou destináciou študentov FEL-u, kde budú tráviť voľný čas, pilne študovať ale hlavne kde sa budú cítiť dobre.

Plakát

Portfolio

Za obsah odpovídá: