Z.N.R.Š.N. - Hoang Nguyen, Veronika Rodrová, Zbyněk Šoltys, Jakub Neumann, Adam Zet

IDEOVÝ POPIS

Koncept vychází z potřeby vytvořit prostor pro různé formy studia a zároveň akceptovat nosné sloupy a schodiště propojující spodní prostor, který lze v budoucnu využít. Dělení prostoru je jasně definované rastrem sloupů, které se také snaží komunikovat s dispozičním řešením celé budovy a prvků v ní užívaných jako je například mozaika na fasádě budovy či dlaždicová podlaha. Koncept spočívá v rozdělení rostoru do tří zón, v němž každá hraje jinou roli, ale vzájemně se prolínají. Nejbližší zóna sloužící jako kavárna a prostor pro posezení je zóna rušná. Předpokládá se, že se zde budou studenti vyskytovat v menších časových intervalech a to zejména v době přestávek. Další zóna je určena primárně pro studium ve skupinách, která se však může díky posuvným panelům změnit i v částečně oddělenou místnost či prostor úplně otevřený. Posuvné panely se dají uschovat do hluchých míst, tím vzniká variabilní prostor, který lze propojit s kavárnou - pro uspořádání večírků, částečně uzavřít - seminární prostor s projekcí, nebo libovolně uspořádat panely - výstavní prostor. Poslední . tichá zóna je oddělena od této části pevnými prosklenými příčkami a tím je vytvořen dobře akusticky izolovaný prostor. Umístění zóny je také podmíněno tím, aby se zóna nacházela co nejdále od chodby, tím vzniká místo s potřebným klidem pro učení. Zároveň do této části prostoru dopadá nejvíce denního světla, které se dá podle potřeby tlumit žaluziemi. Pro větší soukromí při studiu je možnost využít mobilní dělící panely. Na celkové členění prostoru (od otevřeného po uzavřený), míru hlučnosti (od rušné zóny po tichou) a míru frekventovanosti osob (od více až po méně frekventovanou) reaguje dynamicky ztvárněný podhled, na kterém se jednotlivé faktory odrážejí a který směrem k chodbě graduje. Jako inspirace pro takto řešený podhled nám posloužily jednotlivé detaily budovy, zejména mozaika. Zároveň plní také důležitou funkci z hlediska prostorové akustiky.

Plakát

Portfolio

Za obsah odpovídá: