VZLUSAT-1 – je od 23. června 2017 na oběžné dráze Země

VZLUSAT-1 je technologická družice typu CubeSat, vyvinutá, postavená a otestovaná jako výsledek spolupráce několika českých společností a zaštítěná projektem QB50, ze kterého byl spolufinancován start.


Družice VZLUSAT-1 v laboratoři.

Hlavním řešitelem projektu je Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech, kde byla družice konstruována. Za FEL ČVUT se v projektu angažoval Ing. Ladislav Sieger z katedry fyziky, který vedl úspěšně obhájené diplomové práce studentů Ing. Veroniky Stehlíkové, Ing. Martina Urbana a Ing. Ondřeje Nentvicha z katedry radioelektroniky, kteří se společně s Ing. Tomášem Báčou zabývali návrhem, konstrukcí a testováním samotné družice. Družice byla vypuštěna 23. června 2017.


Záznam ze startu rakety PSLV - C38.

V současné době na družici probíhá kalibrace senzorů a testování funkčnosti jednotlivých součástí. V nejbližší době bude stabilizována. Naměřená data jsou automaticky stahována během radiových kontaktů s pozemní stanicí.


Snímek z detektoru Timepix v energetickém módu,
kde lze rozlišit různé druhy částic – fotony, elektrony a energetické ionty.

Více informací najdete zde.

Kompletním popisem problematiky se bude zabývat série bulletinů:

Za obsah odpovídá: