ČeskyEnglish

Anketa hodnocení výuky

Hodnocení výuky je důležitou zpětnou vazbou na všech vysokých školách (VŠ), proto Zákon o VŠ ukládá VŠ provádět pravidelné hodnocení činnosti VŠ a zveřejňovat jeho výsledky. Vnitřním smyslem ankety je získání zpětné vazby pro vyučující a vedení fakulty. Anketa je organizována a řízena z úrovně ČVUT pro všechny fakulty (podrobnější informace).

Anketa za zimní semestr 2016/2017

 • Vyhlášení ankety - Opět slosování studentské ankety! Ceny dle přání!
 • Harmonogram ankety
 • Učitelé ke studentské anketě
 • Výsledky ankety studentů

   

  Archiv anket

   


  Další zdroje informací:

  • Informace na stránkách ČVUT
  • Aplikace anketa na stránkách ČVUT
  • Anketní otázky FEL
  • Stav vyplnění FEL
  • Archiv stavu vyplnění
  • Role předmětů
   Na této stránce lze zkontrolovat hodnocené role učitelů, jak se u jednotlivých předmětů hodnotí (například druhý cvičící, 2. přednášející apod.)
  • Role vyučujících
   Na této stránce si může každý učitel zkontrolovat, že je zařazen ve správných rolích ve správných předmětech. Zároveň jsou na této stránce vidět i předměty, které byly z ankety (hromadně nebo individuálně vyloučeny).

  Pokud studentům či učitelům v anketě chybí učitel nebo přebývá role v nějakém předmětu, měli by tuto skutečnost hlásit fakultnímu adminstrátorovi ankety Ing. M. Hlinovskému, PhD. resp. administrátorovi ankety ČVUT Ing. M. Valentovi, PhD. V jakýchkoli jiných problémech s anketou se obracejte na výše uvedené správce.

  Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.