Výsledky studentské ankety pro předmět A4M38KRP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.