Výsledky studentské ankety pro předmět AE2B32SOS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.