Výsledky studentské ankety pro předmět B0B01MA2

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.