Výsledky studentské ankety pro předmět B0B04B11

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.