Výsledky studentské ankety pro předmět B0B16HI1

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.