Výsledky studentské ankety pro předmět B0B16MPS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.