Výsledky studentské ankety pro předmět B1BPROJ4

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.