Výsledky studentské ankety pro předmět B1M16JAK

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.