Výsledky studentské ankety pro předmět B3B38KDS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.