Výsledky studentské ankety pro předmět B4B36ONM

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.