Výsledky studentské ankety pro předmět B6B36NSS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.