Výsledky studentské ankety pro předmět BAB31GEN

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.