Výsledky studentské ankety pro předmět BAM02FPT

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.