Výsledky studentské ankety pro předmět BAM17EPM

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.