Výsledky studentské ankety pro předmět BE1B14MIS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.