Výsledky studentské ankety pro předmět BE1M13SVS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.