Výsledky studentské ankety pro předmět BEV002ZIP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.