Výsledky studentské ankety pro předmět BV002FEN

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.