Výsledky studentské ankety pro předmět M01PMS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.