Výsledky studentské ankety pro předmět XP01MTP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.