Výsledky studentské ankety pro předmět XP13FPD

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.