Výsledky studentské ankety pro předmět XP38MMN

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.