Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Vyhodnocení ankety

Anketa hodnocení výuky

Výsledky semináře o anketě

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.