Achiv zveřejněných výběrových řízení

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků – výuka anglického jazyka

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků

výuka anglického jazyka – plný úvazek; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: rodilý mluvčí anglického jazyka, VŠ vzdělání v oboru, způsobilost pro pedagogickou práci. Výhodou jsou praktické zkušenosti s výukou na VŠ (včetně přípravy kurzů a výukových materiálů).

Předpokládaný nástup září 2020. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti pedagogiky.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 4.6.2020 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

04.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků – výuka španělského jazyka

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků

výuka španělského jazyka – částečný úvazek; 1místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v oboru, způsobilost pro pedagogickou práci, aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat). Výhodou jsou praktické zkušenosti s výukou na VŠ (včetně přípravy kurzů a výukových materiálů) a zahraniční praxe.

Předpokládaný nástup září 2020. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti pedagogiky.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 4.6.2020 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

04.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky případně lektora/lektorky pro katedru počítačové grafiky a interakce

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky případně lektora/lektorky

katedra počítačové grafiky a interakce – oblast VR, vývoje počítačových her a multimediálních aplikací; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D. vítán, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Předpokládaný nástup dle dohody, ideálně 1.9.2020. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti pedagogiky, vědecké práce a získávání prostředků v průmyslových či vědeckých projektech.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 4.6.2020 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

04.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru matematiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště:

katedra matematiky – 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v oblasti matematiky (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D. vítán, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost v matematických časopisech výhodou, znalost AJ. Praktické zkušenosti s výukou výhodou.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 2.5.2020  na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

02.05.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru počítačů – oblast programování a softwarových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky

katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika aj.). Teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C, apod., zájem o pedagogickou práci, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.

Nabízíme: Práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT. Možnost odborného růstu a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi je nutno doručit do 2.5.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz  s označením „Výběrové řízení“.

02.05.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru počítačů – oblast umělé inteligence, optimalizace

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence, optimalizace – 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem aplikací umělé inteligence. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup od 1.6.2020. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 2.5.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením “Výběrové řízení”.

02.05.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – profesora/profesorky pro katedru počítačů – oblast umělé inteligence - plánování

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – profesora/profesorky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence - plánování – 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D. technického zaměření, titul profesor nebo ekvivalentní zkušenosti, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem aplikací umělé inteligence. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup ihned nebo dohodou. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 2.5.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením “Výběrové řízení”.

02.05.2020

Referent/referentka v Oddělení nákupu a veřejných zakázek (ONVZ)

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická - Děkanát, Oddělení nákupu a veřejných zakázek hledá pracovníka/pracovnici na pozici Referent/Referentka v Oddělení nákupu a veřejných zakázek (ONVZ)

Pracovní náplň

 • Realizace svěřené oblasti veřejných zakázek pro dodávky materiálu a služeb dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vnitřních předpisů zaměstnavatele,
 • příprava zadávací dokumentace, administrace průběhu, posouzení a hodnocení obdržených nabídek a až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem veřejné zakázky,
 • příprava návrhů smluv pro zadávací řízení,
 • administrace všech potřebných úkonů při realizaci veřejné zakázky (vedení spisů, zápisy z jednání komisí, zveřejňování povinných dokumentů na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek,
 • práce s elektronickými nástroji pro správu veřejných zakázek (Gemin, Tenderarena) kontrola plnění a evidence veškerých náležitostí spojených s veřejnými zakázkami,
 • práce s Registrem smluv, uveřejňování smluv,
 • vedení evidence veřejných zakázek a reporting o vyhlášených a připravovaných veřejných zakázkách,
 • spolupráce s dalšími organizačními součástmi zaměstnavatele,
 • komunikace s dodavateli materiálu a služeb.

Co požadujeme

 • Samostatný a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, odhodlání a vlastní iniciativu v řešení zadaných úkolů a definování nových procesů zaměstnavatele,
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • praxe na obdobné pozici tj. zkušenost v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • schopnost orientovat se v legislativě,
 • min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oblasti ekonomické nebo právní,
 • pozitivní přístup k technice, smysl pro detail, kritické a logické myšlení,
 • pokročilá práce na PC (zejména Excel, Google Doc, informační systémy zaměstnavatele),
 • komunikace v AJ - porozumění dokumentaci, komunikace s ostatními zaměstnanci
 • zkušenosti s procesování IT zakázek výhodou.

Co nabízíme

 • Stabilní a přátelské prostředí prestižní výzkumné a vzdělávací instituce s bohatou historií a kvalitním personálním i technickým zázemím,
 • pracoviště Dejvice, Praha 6 s výbornou dopravní dostupností u metra Dejvická,
 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s následným prodloužením na dobu neurčitou,
 • pracovní úvazek na HPP, možnost částečné práce z domova (po dohodě),
 • příspěvek na stravování, služební mobilní telefon,
 • možnost využívat sportovních a rekreačních zařízení ČVUT,
 • 6 týdnů dovolené.

Strukturované životopisy zasílejte elektronicky na adresu vz@fel.cvut.cz

ONVZ (Oddělení nákupu a veřejných zakázek) je nově vzniklé pracoviště děkanátu Elektrotechnické fakulty. Náplní činnosti ONVZ je realizace nákupu materiálu a služeb na základě potřeb dalších pracovišť FEL v souladu s platnou legislativou.

05.04.2020

Administrativní pozice na sekretariátu katedry fyziky

Katedra fyziky FEL ČVUT nabízí Administrativní pozice na sekretariátu katedry fyziky.

Náplň práce:

 • administrativní agenda zaměstnanců a doktorandů katedry
 • organizace návštěv vědeckých pracovníků a doktorandů ze zahraničí
 • asistence s administrativou vědeckých a PR projektů na katedře
 • provozní agenda a koordinace práce sekretariátu
 • agenda vedoucího katedry

Nabízíme:

 • práci v tvůrčím univerzitním prostředí, kontakt se studenty a mladými vědci, kontakt se zahraničními pracovníky a hosty
 • stabilní zaměstnání na plný úvazek, flexibilní pracovní dobu
 • atraktivní mzdové ohodnocení, odměny v závislosti na kvalitě a objemu práce
 • 6 týdnů dovolené, stravenky a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • pracoviště na dobrém dopravním spojení (Praha 6, metro A)
 • nástup dle vzájemné dohody

Požadujeme:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání, aktivní znalost angličtiny slovem i písmem
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Google Docs, apod.)
 • samostatný, iniciativní, systematický, zodpovědný a pečlivý přístup k práci
 • administrativní a organizační zdatnost, dobré komunikační schopnosti

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám přihlášku a strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na emailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz.

05.04.2020

Pracovník na pozici hlavní účetní

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici hlavní účetní

Náplň práce:

 • Vedení a zpracování účetnictví v plném rozsahu
 • Zpracování účetních závěrek
 • Vedení a zpracování daňové evidence (kromě DPPO, DPFO)
 • Komunikace s bankami a provádění platebních operací
 • Spolupráce s daňovým poradcem a auditory
 • Vedení malého týmu

Požadujeme:

 • Vzdělání min. ÚSO ekonomického směru
 • Praxi v oboru
 • Znalost práce v účetním systému iFIS výhodou
 • Znalost práce na PC (MS OFFICE - Word, Excel, Outlook)
 • Zodpovědnost, důslednost, schopnost určování priorit
 • Schopnost samostatné a týmové práce
 • Znalost AJ výhodou

Nabízíme:

 • Ohodnocení dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT podle praxe a stávajících kompetencí
 • 6 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Zázemí vysoké školy, příjemné prostředí     
 • Nástup dle dohody.

Pokud Vás předmětná nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

25.03.2020

Pracovník na pozici technik vývoje se zaměřením na automotive

Katedra řídicí techniky, FEL ČVUT hledá technika vývoje se zaměřením na automotive.

Katedra řídicí techniky je významným vědeckotechnickým pracovištěm jak v rámci ČVUT v Praze, tak i na mezinárodní úrovni. Nově vzniklé oddělení Smart Driving Solutions se zaměřením na automobilové řídicí systémy (jmenovitě Drive-by-Wire) hledá kvalifikovaného uchazeče v oblasti elektroniky/HW a mechatronických systémů.

Náplň práce

 • Vývoj drive-by-wire demonstrátoru v konfiguraci čtyř nezávisle poháněných a natáčených kol.
 • Technická podpora vědeckých týmů při vývoji, konstrukci a údržbě mechatronických experimentů.
 • Technická podpora experimentální části výuky.

V závislosti na kvalifikaci uchazeče práce může zahrnovat:

 • Integrace komponent (výběr vhodného řešení, komunikace s dodavateli, vlastní integrace a testování komponent)
 • Kreativní vývoj nových/neexistujících komponent (vývoj mechanických a elektronických řešení)
 • Příprava a plánováni experimentů

Základní požadavky

 • VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru ‐ např. v elektrotechnice, kybernetice, robotice, informatice či mechatronice
 • Řidičské oprávnění
 • Aktivní znalost AJ

Výhodou je

 • Zkušenosti s automobilovým vývojem, testováním
 • Zkušenosti s konstrukcí a integrací mechatronických systémů
 • Praktická znalost práce s elektronikou, metodami rychlého prototypování (vývoj SW a HW včetně mechanických dílů a 3D tisku) 
 • Zkušenosti s RC modelářstvím
 • Mezioborová komunikace (komunikace výrobního zadání mechanických částí)
 • Praktická znalost senzorů, servomechanizmů a systémů sběru dat 
 • Zkušenost s end-to-end projekty

Nabízíme

 • plat při plném úvazku v rozmezí 40 ‐ 60 000 Kč hrubého měsíčně podle kvalifikace a pracovních zkušeností
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT ‐    práci s nejnovějšími technologiemi
 • práci na špičkovém výzkumném pracovišti v mezinárodním kolektivu; tvůrčí a přátelské prostředí
 • stabilní zaměstnání na HPP s možností flexibilní pracovní doby
 • pracoviště s dobrou dopravní dostupností v centru města – Praha 2 ‐       nástup možný ihned
 • možnost výjezdů do zahraničí v rámci soutěží či mezinárodních projektů

Práce je možná na plný i zkrácený úvazek. Vhodné i pro absolventy.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e‐mailovou adresu kamila.krupkova@fel.cvut.cz.

Pro více informací viz:
http://sds.felk.cvut.cz/
https://autobible.euro.cz/cesi-chystaji-revoluci-rizeni-aut-volant-uz-nebude-otacet-koly/

06.03.2020

Centrum pokročilé fotovoltaiky přijme do vědeckého týmu post-doktorandy, doktorandy a diplomanty

Centrum pokročilé fotovoltaiky přijme do vědeckého týmu, vyvíjejícího nové fotovoltaické technologie, šikovné lidi na pozice:

 • post-doktorand
 • doktorand
 • diplomant

Obor:  tenké vrstvy, anorganická chemie, optika, polovodiče.

Nabízíme: konkurenčně schopné pracovní i platové podmínky, zahraniční stáže, dlouhodobou perspektivu.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e‐mailovou adresu holovjak@fel.cvut.cz.

06.03.2020

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry elektrotechnologie, vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce, vedoucí katedry elektroenergetiky, vedoucí katedry měření

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrová řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místo

 • vedoucí katedry elektrotechnologie
 • vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce
 • vedoucí katedry elektroenergetiky
 • vedoucí katedry měření

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti výhodou
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup dle konce funkčního období vedoucího konkrétního pracoviště nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 30 dnů od zveřejnění v tisku v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 20.2.2020 včetně.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

20.02.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru počítačů – oblast programování a softwarových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky

katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 3 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika aj.). Teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C, apod., zájem o pedagogickou práci, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.

Nabízíme: Práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT. Možnost odborného růstu a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi je nutno doručit do 20.2.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail: drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

20.02.2020

Pracovník na pozici technik/mechatronik vývoje robotů

Katedra kybernetiky je jedním z největších vědeckovýzkumných pracovišť FEL ČVUT. Špičkové robotické pracoviště v rámci katedry kybernetiky, které se úspěšně účastní mezinárodního výzkumu, projektů i soutěží (např. DARPA Subterranean challenge), hledá kvalifikovaného uchazeče v oblasti robotiky a mechatroniky.
Náplň práce

V závislosti na kvalifikaci uchazeče práce může zahrnovat:

 • Údržbu robotického hardware - např. řešení poruch, oprava vlastními silami či ve spolupráci s výrobcem
 • Návrh a popř. konstrukce přídavných modulů na existující platformy a pro robotické experimenty - senzorické a motorické komponenty, přídavné konstrukce, atd.
 • Údržba software souvisejícího s roboty
 • Návrh elektronických desek
 • Sběr dat - asistence u experimentů s robotickými platformami
 • Komunikace s dodavateli, výběr a nákup nových zařízení
 • Participace na výzkumu v rámci skupiny

Základní požadavky

 • VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru - např. v elektrotechnice, kybernetice, robotice, informatice či mechatronice
 • alespoň pasivní znalost AJ na úrovni porozumění technických manuálů

Výhodou je

 • zkušenost s roboty, i v rámci “hobby robotiky” / “RC servo modelářství” apod.
 • praktická znalost práce s elektronikou
 • 3D tisk
 • celková zručnost, pájení apod.
 • Linux, ROS (Robot Operating System), programování
 • údržba softwarových úložišť (např. práce s git)
 • znalost konfigurace počítačových sítí
 • aktivní znalost AJ

Nabízíme

 • plat při plném úvazku v rozmezí 40 - 60 000 Kč hrubého měsíčně podle kvalifikace a pracovních zkušeností
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • práci s nejnovějšími technologiemi
 • práci na špičkovém výzkumném pracovišti v mezinárodním kolektivu; tvůrčí a přátelské prostředí
 • stabilní zaměstnání na HPP s možností flexibilní pracovní doby
 • pracoviště s dobrou dopravní dostupností v centru města – Praha 2
 • nástup možný ihned
 • možnost výjezdů do zahraničí v rámci soutěží či mezinárodních projektů

Práce je možná na plný i zkrácený úvazek. Vhodné i pro absolventy.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mailovou adresu kristina.lukesova@fel.cvut.cz.

Pro více informací viz:
https://cyber.felk.cvut.cz/research/groups-teams/vras/
https://cyber.felk.cvut.cz/research/groups-teams/humanoids/
https://robotics.fel.cvut.cz/cras/

12.02.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru počítačů – oblast programování a softwarových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky

katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 3 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika aj.). Teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C, apod., zájem o pedagogickou práci, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.

Nabízíme: Práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT. Možnost odborného růstu a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi je nutno doručit do 12.12.2019 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail: drimakat@fel.cvut.cz.

12.12.2019

Výběrové řízení na obsazení místa na pozici akademického pracovníka - vědeckopedagogický pracovník / pracovnice pro katedru kybernetiky – oblast umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicíny

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici akademického pracovníka - vědeckopedagogický pracovník / pracovnice:

katedra kybernetiky – oblast umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicíny; 4 místa – plný nebo částečný úvazek

Katedra kybernetiky ČVUT FEL je pracoviště zaměřené na špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového učení a vnímání, robotiky a biomedicíny. Vědecko-výzkumná a pedagogická činnost je zaměřena na inteligentní systémy, strojové vnímání, počítačové vidění, rozpoznávání, strojové učení, mobilní, kolektivní a kolaborativní robotiku, autonomní systémy, zpracování lékařských dat a biologických signálů a obrazů, počítačové algoritmy.

Náplň práce:

 • vědecko-výzkumná činnost
 • pedagogická činnost nebo jiná práce se studenty, např. vedení bakalářských nebo magisterských prací (v rozsahu do 20% úvazku)

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání příslušného směru
 • vědecký titul Ph.D. v oboru počítačové vědy, informatika nebo v příbuzném oboru
 • pracovní zkušenosti v oblastech výzkumu katedry kybernetiky
 • kvalitní publikační činnost
 • způsobilost pro pedagogickou činnost nebo práci se studenty
 • dobré komunikační schopnosti, dobrá znalost anglického jazyka a schopnost jednání s lidmi

Trvání smlouvy:   Pracovní smlouva na 12-36 měsíců s výhledem dalšího prodloužení.

Platové podmínky:

Nabízíme dobré platové podmínky, odpovídající životním nákladům v Praze, která je jedním z nejhezčích kosmopolitních hlavních měst Evropy.

Umístění pracoviště:  Praha 2, centrum

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s přehledem o dosavadní odborné praxi
 • přehled publikační činnosti
 • fotokopie dokladů o vzdělání

je nutno doručit do 30.11.2019 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení Ing. Kateřina Dřímalová, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz.

30.11.2019

Výběrové řízení na obsazení místa na pozici akademického pracovníka - odborného asistenta/asistentky pro katedru kybernetiky – oblast umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicíny

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici akademického pracovníka - odborného asistenta/asistentky

katedra kybernetiky – oblast umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicíny; 5 míst – plný úvazek

Katedra kybernetiky ČVUT FEL je pracoviště zaměřené na špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového učení a vnímání, robotiky a biomedicíny. Vědecko-výzkumná a pedagogická činnost je zaměřena na inteligentní systémy, strojové vnímání, počítačové vidění, rozpoznávání, strojové učení, mobilní, kolektivní a kolaborativní robotiku, autonomní systémy, zpracování lékařských dat a biologických signálů a obrazů, počítačové algoritmy.

Náplň práce:

 • vědecko-výzkumná činnost
 • pedagogická činnost nebo jiná práce se studenty (vedení bakalářských/magisterských prací)

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání příslušného směru
 • vědecký titul Ph.D. v oboru počítačové vědy, informatika nebo v příbuzném oboru
 • pracovní zkušenosti v oblastech výzkumu katedry kybernetiky, zahraniční praxe
 • kvalitní publikační činnost
 • způsobilost pro pedagogickou činnost nebo práci se studenty
 • dobré komunikační schopnosti, dobrá znalost anglického jazyka a schopnost jednání s lidmi

Trvání smlouvy:   Pracovní smlouva na 36 měsíců s výhledem dalšího prodloužení.

Platové podmínky:

Nabízíme dobré platové podmínky, odpovídající životním nákladům v Praze, která je jedním z nejhezčích kosmopolitních hlavních měst Evropy.

Umístění pracoviště:  Praha 2, centrum

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s přehledem o dosavadní odborné praxi
 • přehled publikační činnosti
 • výběr 3 nejdůležitějších vědeckých výsledků s odůvodněním jejich významu a/nebo využití v praxi
 • fotokopie dokladů o vzdělání

je nutno doručit do 30.11.2019 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení Ing. Kateřina Dřímalová, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz.

30.11.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra jazyků – předmět španělština

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště:

katedra jazyků: předmět španělština; 1 místo – částečný úvazek

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v oboru španělská filologie, titul Ph.D nebo započaté doktorské studium vítány, způsobilost pro pedagogickou práci, aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat), praktické zkušenosti s výukou na VŠ (minimálně 5 let, včetně přípravy kurzů a výukových materiálů), zahraniční praxe výhodou.

Předpokládaný nástup leden 2020. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče v elektronické podobě ve formátu pdf) je nutno doručit do 21.11.2019 včetně na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením – „Výběrové řízení – neotvírat“.

21.11.2019

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů – oblast aplikací umělé inteligence a počítačových věd v energetice

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky:

katedra počítačů – oblast aplikací umělé inteligence a počítačových věd v energetice; 1 místo – částečný úvazek

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. v Computer Science, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem aplikací umělé inteligence a počítačových věd v energetice, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 21.11.2019 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail: drimakat@fel.cvut.cz

21.11.2019

Pracovník na pozici Referentka studijního oddělení

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme odbornou referentku pro administrativní oddělení děkanátu – studijní oddělení.

Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou, znalost práce s počítačem (OS Windows, Microsoft Office, informační systémy), spolehlivost, pečlivost, samostatnost, komunikační dovednosti, znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, trestní bezúhonnost.

Praxe na obdobné pozici a znalost akademického prostředí výhodou, není však podmínkou. Pracoviště přímo u metra Dejvická. Nabízíme 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování. Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT.

Předpokládaný nástup – prosinec 2019 / leden 2020. Výběr je dvoukolový, uchazeči vybraní do druhého kola budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete profesní životopis s přehledem dosavadní praxe na emailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz.

03.11.2019

Pracovník na pozici hlavní ekonom

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici hlavní ekonom.

Náplň práce:

 • Správce rozpočtu fakulty
 • Sledování a práce s rozpočty v ekonomických a účetních systémech
 • Zpracování podkladů pro přiznání k DPH
 • Vytváření statistických přehledů, analýza dat.
 • Schvalování objednávek, závazků, pohledávek
 • Autorizace plateb v elektronickém bankovnictví
 • Evidence darovacích smluv včetně zveřejňování v interním, resp. národním registru smluv.
 • Evidence podpisových vzorů příkazců a správců rozpočtu
 • Příprava podkladů pro zprávy o hospodaření
 • Vedení malého týmu

Požadujeme:

 • Vzdělání VŠ ekonomického směru
 • Praxi v oboru
 • Základní znalost účetnictví
 • Znalost práce v účetním systému iFIS výhodou
 • Znalost práce na PC (MS OFFICE - Word, Excel). Excel minimálně znalost kontingenčních tabulek a práce s nimi.
 • Zodpovědnost, důslednost, schopnost určování priorit.
 • Schopnost samostatné a týmové práce
 • Znalost AJ na komunikativní úrovni

Nabízíme:

 • Ohodnocení dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT podle praxe a stávajících kompetencí – po zapracování minimální výše 60.000 Kč
 • 6 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Zázemí vysoké školy, příjemné prostředí
 • Nástup ihned nebo dle dohody.

Pokud Vás předmětná nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz
 

21.09.2019

Vedoucí sekretariátu katedry fyziky

Katedra fyziky FEL ČVUT přijme zaměstnance na pozici vedoucí sekretariátu katedry.

Náplň práce:

 • vedení a koordinace práce sekretariátu katedry
 • administrativní agenda zaměstnanců a doktorandů
 • provozní agenda katedry
 • asistentka vedoucího katedry

Základní požadavky:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání, aktivní znalost AJ slovem i písmem
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Google Docs, apod.)
 • důvěryhodnost, spolehlivost, flexibilita
 • samostatný, aktivní, zodpovědný, systematický a pečlivý přístup k práci
 • administrativní a organizační zdatnost
 • schopnost řešit několik problémů současně, práce v časovém tlaku
 • dobré komunikační schopnosti, ochota učit se novým věcem

Nabízíme:

 • práci v tvůrčím univerzitním prostředí, kontakt se studenty a mladými vědci, kontakt se zahraničními pracovníky a hosty
 • stabilní zaměstnání na HPP, flexibilní pracovní dobu
 • zajímavé platové podmínky, odměny v závislosti na kvalitě a objemu práce
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • pracoviště na dobrém dopravním spojení (Praha 6, metro A)
 • nástup možný ihned či dle vzájemné dohody

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete přihlášku a Váš strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na emailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz nejpozději do 20. září 2019.

20.09.2019

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry počítačů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místo vedoucí katedry počítačů.

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup říjen 2019 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 7. 9  2019 v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

07.09.2019

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky – 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v oblasti matematiky, vědecký titul Ph.D. vítán, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci pro oblast matematiky, publikační činnost v mezinárodních matematických časopisech, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou, perspektiva habilitace.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 7. 9. 2019 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

07.09.2019

Pracovník na pozici hlavní účetní

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici hlavní účetní

Náplň práce:

 • Vedení a zpracování účetnictví v plném rozsahu
 • Zpracování účetních závěrek
 • Vedení a zpracování daňové evidence (kromě DPPO, DPFO)
 • Komunikace s bankami a provádění platebních operací
 • Spolupráce s daňovým poradcem a auditory
 • Vedení malého týmu

Požadujeme:

 • Vzdělání min. ÚSO ekonomického směru
 • Praxi v oboru
 • Znalost práce v účetním systému iFIS výhodou
 • Znalost práce na PC (MS OFFICE - Word, Excel, Outlook)
 • Zodpovědnost, důslednost, schopnost určování priorit
 • Schopnost samostatné a týmové práce
 • Znalost AJ výhodou

Nabízíme:

 • Ohodnocení dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT podle praxe a stávajících kompetencí
 • 6 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Zázemí vysoké školy, příjemné prostředí
 • Nástup 1.9.2019 nebo dle dohody.

Pokud Vás předmětná nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

11.08.2019

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra počítačů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady:

 • držitel magisterského nebo inženýrského titulu v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika, aj.)
 • teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C apod.
 • zájem o pedagogickou práci
 • znalost AJ

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména přípravu a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Nabízíme:

 • Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.
 • Práce v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT.
 • Vysokou míru odpovědnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 1. 6. 2019 včetně  na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení,
tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

01.06.2019

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry jazyků.

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místo vedoucí/ho katedry jazyků.

 • Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru se zaměřením na angličtinu, titul Ph.D. výhodou, nejméně 5 let odborné praxe, předpoklady pro řídicí a pedagogickou práci, morální bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup 1.9.2019
 • Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: doklady o kvalifikaci, profesní životopis, přehled pedagogického a případně vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (výuka, zahraniční praxe, publikační činnost, vedení grantových a studentských projektů), stručný nástin odborných, pedagogických a organizačních záměrů pro řízení katedry ve funkčním období. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty v elektronické podobě v textově prohledatelných souborech ve formátu pdf.
 • Podrobnější informace o předmětném pracovišti - http://jazyky.fel.cvut.cz/.

Přihlášku s výše uvedenými přílohami je nutné doručit do 16.5.2019 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6. Obálku označte nápisem „výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 16.5.2019 včetně.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

 

16.05.2019

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry fyziky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místo vedoucí katedry fyziky

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost
 • dobrá pracovní znalost anglického a českého jazyka.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu a o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty v elektronické podobě v textově prohledatelných souborech ve formátu pdf

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup srpen 2019 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 16.5.2019 v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 16.5.2019 včetně.

16.05.2019

Administrativní pracovník/pracovnice pro agendu nákupů a pracovních cest

Katedra kybernetiky FEL ČVUT hledá administrativního pracovníka/pracovnici pro agendu nákupů a pracovních cest

Náplň práce

 • zpracování písemných objednávek zboží a služeb
 • nákupy na tuzemských i zahraničních e-shopech
 • kontrola a zpracování účetních dokladů
 • agenda pracovních cest pracovníků katedry (příprava, organizace, vyúčtování)
 • objednávky a nákup jízdenek, letenek, ubytování a zajišťování dalších požadavků pro tuzemské i zahraniční pracovní cesty
 • zpracování podkladů k vyúčtování pracovních cest

Základní požadavky

 • VŠ nebo SŠ vzdělání
 • aktivní znalost AJ
 • trestní bezúhonnost
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Word, MS Excel, popř. Google Docs)
 • pečlivost, spolehlivost, časová flexibilita, administrativní zdatnost, aktivní přístup k řešení problémů, odolnost vůči časovému stresu, schopnost řešení více problémů současně
 • organizační a komunikační schopnosti

Výhodou je

 • základní znalost principů účetnictví
 • zkušenost s administrativou veřejné vysoké školy

Nabízíme

 • práci na špičkovém výzkumném pracovišti v mezinárodním kolektivu; tvůrčí a přátelské prostředí
 • stabilní zaměstnání na HPP s možností flexibilní pracovní doby
 • motivující mzdové podmínky
 • pracoviště s dobrou dopravní dostupností v centru města – Praha 2
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • nástup možný ihned

Katedra kybernetiky je jedním z největších vědeckovýzkumných pracovišť FEL ČVUT.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mailovou adresu kristina.lukesova@fel.cvut.cz.

05.05.2019

Pracovník na pozici Odborný referent/ka Oddělení pro vědu a výzkum

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze přijme pracovníka na pozici Odborný referent/ka Oddělení pro vědu a výzkum.

Náplň práce:

 • administrativní podpora a realizace projektů OP VVV
  • administrativní činnost související s realizací projektových aktivit
  • participace na přípravě monitorovacích zpráv
  • organizační zajištění projektových schůzek
  • komunikace s ostatními součástmi ČVUT v Praze
  • participace na archivaci projektové dokumentace
 • další administrativní činnosti zajišťované oddělením
  • operativní zapojení do dalších činností zajišťovaných oddělením

Základní požadavky:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického směru
 • aktivní znalost AJ
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Google Docs apod.)
 • flexibilita a schopnost týmové práce
 • organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenosti s projektovým řízením v oblasti strukturálních fondů
 • pečlivost a zodpovědnost
 • samostatnost a aktivní přístup k práci.

Pokud Vás předmětná nabídka oslovila, zašlete svůj strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na zaměstnanecké oddělení FEL – drimakat@fel.cvut.cz.

05.05.2019

Katedra měření přijme zaměstnance na pozici vedoucí sekretariátu katedry

Náplň práce:

 • organizace a provoz sekretariátu vedoucího katedry
 • evidence a vedení agendy zaměstnanců a doktorandů
 • zajištění provozní agendy katedry

Základní požadavky na uchazeče:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání
 • aktivní znalost AJ
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel, případně Google Docs, apod.)
 • důvěryhodnost, spolehlivost, flexibilita
 • samostatný, aktivní, zodpovědný, systematický a pečlivý přístup k práci, administrativní zdatnost
 • schopnost práce pod časovým tlakem
 • schopnost řešit několik problémů současně
 • organizační a komunikační schopnosti, ochota učit se novým věcem

Nabízíme:

 • práci v tvůrčím a přátelském prostředí, v kontaktu se studenty a mladými vědci
 • stabilní zaměstnání na HPP – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou
 • pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování doba neurčitá
 • zajímavé platové podmínky, bonusové odměny v závislosti na kvalitě a výkonu práce
 • pracoviště na dobrém dopravním spojení (Praha 6)
 • nástup možný 1.5.2019 či dle vzájemné dohody
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám přihlášku a Váš strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na emailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz nejpozději do 30.4. 2019.

30.04.2019

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – docenta pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé intelligence

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – docenta

pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé intelligence; 2 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, držitel titulu doc. Nebo odpovídající praxe ze zahraniční university, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů umělé inteligence s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 6. 4. 2019 včetně  na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail: drimakat@fel.cvut.cz.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz
06.04.2019

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora

pro pracoviště katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady:

 • držitel magisterského nebo inženýrského titulu v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika, aj.)
 • teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C apod.
 • zájem o pedagogickou práci
 • znalost AJ

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména přípravu a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Nabízíme:

 • Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.
 • Práce v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT.
 • Vysokou míru odpovědnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 6. 4. 2019 včetně  na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail: drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

06.04.2019

Postdoctoral researchers for field of electrical engineering for bioelectronics

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Postdoctoral researchers.

Priority is given to the field of electrical engineering for bioelectronics, including

 • effects of non-thermal plasma in combination with organic and inorganic materials
 • microbiological effects of plasma, materials, electrical fields and currents
 • exploration of interaction mechanisms and function of (nano)materials
 • using electronic biosensors for studies of molecular binding and bacterial cultures

yet the call is also open to exceptional candidates from other fields.

This is temporary contract with the duration of 6 to 24 months. The salary is competitive, based on quality and experience of the candidate.

How to apply:

by email to jobs@fel.cvut.cz before January 11, 2019. Prospective candidates should find a host among the faculty academic staff.

The applications must include:

 • The proposed research project with a signed approval of the host,
 • CV with the list of publications and
 • at least one Letter of recommendation of an academic referee.

Pre-selected candidates will be invited for remote interview and asked for submitting documents in paper form.

Requirements for postdocs:

 1. A PhD awarded  after  Nov. 19, 2010
 2. At least 2 journal papers published between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017 registered in WoS, Scopus or ERIH databases.
 3. Research job or PhD study outside the Czech Republic for at least  2 years in the period between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017
 4. Excellent knowledge of written and spoken English
11.01.2019

Postdoctoral researcher for microscopic nanomaterial studies

The Department of Physics invites applications for postdoctoral researcher for microscopic nanomaterial studies.

02.01.2019

Referent/Referentka v Oddělení nákupu a veřejných zakázek (ONVZ)

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická - Děkanát, Oddělení nákupu a veřejných zakázek hledá pracovníka/pracovnici na pozici Referent/Referentka v Oddělení nákupu a veřejných zakázek (ONVZ).

Pracovní náplň

 • realizace svěřené oblasti veřejných zakázek pro dodávky materiálu a služeb v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • příprava podkladů a zadávací dokumentace pro realizaci veřejných zakázek
 • příprava podkladů pro uzavření smluv
 • zajištění provedení všech potřebných úkonů při realizaci veřejné zakázky
 • práce s elektronickými nástroji pro správu veřejných zakázek, kontrola plnění a evidence veškerých náležitostí spojených s veřejnými zakázkami
 • práce s Registrem smluv, uveřejňování smluv
 • vedení evidence veřejných zakázek a reporting o vyhlášených a připravovaných veřejných zakázkách
 • spolupráce s dalšími organizačními součástmi zaměstnavatele
 • komunikace s dodavateli materiálu a služeb

Co požadujeme

 • samostatný a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, odhodlání a vlastní iniciativu v řešení zadaných úkolů a definování nových procesů zaměstnavatele
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • schopnost orientovat se v legislativě
 • min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oblasti ekonomické nebo právní
 • pozitivní přístup k technice
 • pokročilá práce na PC (zejména Excel, Google Doc, informační systémy zaměstnavatele)
 • komunikace v AJ  - porozumění dokumentaci, komunikace s ostatními zaměstnanci

Co nabízíme

 • stabilní a přátelské prostředí prestižní výzkumné a vzdělávací instituce s bohatou historií a kvalitním personálním i technickým zázemím
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností
 • pracovní úvazek na HPP, možnost částečné práce z domova (po dohodě)
 • příspěvek na stravování, služební mobilní telefon
 • možnost využívat sportovních a rekreačních zařízení ČVUT
 • 6 týdnů dovolené

Strukturované životopisy zasílejte elektronicky na adresu xhaba@fel.cvut.cz

ONVZ (Oddělení nákupu a veřejných zakázek) je nově vznikající pracoviště děkanátu Elektrotechnické fakulty. Náplní činnosti ONVZ je realizace nákupu materiálu a služeb na základě potřeb dalších pracovišť FEL v souladu s platnou legislativou.

31.12.2018

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru řídicí techniky – oblast systémů řízení letu a robustního a optimálního řízení

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra řídicí techniky – oblast systémů řízení letu a robustního a optimálního řízení

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem optimálních a robustních zákonů řízení s využitím metodik H-2 a H-infinity a s jejich aplikací v oblasti autopilotů a systémů řízení letu. Od uchazeče se očekává výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 13.12.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

13.12.2018

Avast funded chair in Cybersecurity at Artificial Intelligence Center, Czech Technical University in Prague

Artificial Intelligence Center from the Czech Technical University in Prague is opening a call for applications for the position in Cybersecurity funded by Avast in the rank of either senior scientist, assistant/associated professor leading toward a tenure track contract. Special arrangement can be made for candidates qualifying for the full professor’s (chair) rank.

The call is open for the candidate, who will form a long term vision of the department in cybersecurity and AI. The candidate, PhD holder, needs to be ready for an academic career, while be keen to collaborate with industry to further develop her/his expert knowledge. The candidate will assume leadership in cybersecurity lecturing, will continue developing his own research agenda, publish in high impact publications and will supervise master and PhD students. The applicant will be expected to write funding proposals and secure further research funding.

The Artificial Intelligence Center and the Department of Computer Science, at the Faculty of Electrical Engineering of Czech Technical University in Prague are rapidly growing research oriented entities, one of the leading research and education institutions in the combined fields of computer science, artificial intelligence, machine learning, multiagent systems and robotics. The AI center focuses on fundamental and application oriented research and technology transfer in the various fields of AI. The AI center is engaged in technology transfer through startup companies (e.g. BlindSpot Solutions, AgentFly Technologies, Cognitive Security (NASDAQ:CSCO)). The department provides bachelor and master students with a specialized computer science program. Repeatedly, the Faculty of Electrical Engineering has been pronounced as the best research and education institution in computer science countrywide and according to the QS ranking, CTU has been identified as best computer science university in region of Central Europe and second best in the wider region of Central and Eastern Europe. The department and AI Center has strong relationships with leading IT companies. The mail partners of our department are CISCO, Red Hat (funded this year position in software engineering), Profinit and the leader of AV companies AVAST, who is funding the respective chair.

The AI Center as well as department of computer science is located in the downtown of Prague, with an excellent transport accessibility and quality of life.

How to apply

The application materials for the tenure track position should include the following:

 • Curriculum vitae
 • Copies of the latest academic diploma
 • List of 5 most impactful results and explanation of the impact
 • Copies of the three best papers that the selection committee will carefully review
 • 3 years research plan
 • List of three reference letters from research scientists, professors or industry experts

All material should be submitted in English or Czech and must be delivered in standard .pdf format to Katarína Ťakušová : takuskat@fel.cvut.cz with the subject: “Avast Chair in Cybersecurity” until December 15th, 2018.

15.12.2018

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro pracoviště katedra počítačů – oblast softwarových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky

katedra počítačů – oblast softwarových systémů; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: držitel magisterského nebo inženýrského titulu v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika, aj.), zájem o pedagogickou práci, znalost AJ. Praktické zkušenosti výhodou.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu. Práce v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT - FEL. Vysoká míra odpovědnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 21.10.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail: drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

21.10.2018

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé inteligence a kyberbezpečnosti

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence a kyberbezpečnosti; 2 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů umělé inteligence a kyberbezpečnosti s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 14.10.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

14.10.2018

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé inteligence a dopravní systémy

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence a dopravní systémy; 2 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů umělé inteligence a dopravních systémů s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 14.10.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

14.10.2018

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé inteligence a strojového učení

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence a strojového učení; 2 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů umělé inteligence a strojového učení s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 14.10.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

14.10.2018

Výběrové řízení na pozici právník/právnička

Děkan fakulty elektrotechnické vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník/právnička.

Pracoviště: ČVUT v Praze, FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice

Základní náplň práce:

 • Příprava a kontrola smluv
  • smlouvy o užití duševního vlastnictví,
  • partnerské smlouvy a smlouvy o spolupráci,
  • grantové smlouvy,
  • smlouvy na zakázky v rámci doplňkové činnosti,
  • dohody o mlčenlivosti,
  • kupní smlouvy
  • registr smluv.
 • Administrace veřejných zakázek
  • příprava zadávací dokumentace,
  • kontrola a evidence podaných nabídek,
  • sestavování komisí pro posouzení a hodnocení nabídek,
  • zápisy z posouzení a hodnocení nabídek,
  • uveřejňování povinných informace ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele,
  • kontrola komunikace s uchazeči,
  • řešení případných námitek,
  • kontrola a příprava smluv,
  • aktualizace legislativy.

Požadovaná kvalifikace a požadavky:

 • VŠ vzdělání právního zaměření
 • znalost relevantní legislativy např. zákona 111/1998 Sb., 130/2002 Sb, 134/2016 Sb.
 • znalost obchodního práva
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • spolehlivost, mlčenlivost, samostatnost

Nabízíme:

 • zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci
 • možnost odborného i osobního růstu
 • pružnou pracovní dobu
 • 6 týdnů dovolené
 • stravenky
 • odpovídající platové ohodnocení

Termín nástupu:

Dle dohody

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz do 12. 10. 2018 (do předmětu uveďte „Právník“).

13.10.2018

Vedoucí střediska výpočetní techniky a informatiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze přijme vedoucí/ho střediska výpočetní techniky a informatiky

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření
 • velmi dobrá znalost problematiky IT prostředí
 • znalost anglického jazyka
 • znalost legislativního aspektu dodávek služeb v rámci organizace (zákon o kybernetické bezpečnosti apod.) výhodou
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost, řídicí, koncepční a organizační schopnosti, zkušenosti s vedením lidí a organizací jejich práce, morální bezúhonnost. Výhodou je praxe v oboru.

Pracovní náplň:

 • aktivní vedení provozní sekce SVTI
 • operativní řízení plynulého chodu svěřených úkolů
 • komunikace a řízení subdodavatelů v oblasti vývoje, provozu, podpory a rozvoje software
 • úzká spolupráce s proděkanem pro informační technologie za účelem plnění svěřených úkolů
 • vytváření standardů a procesů v rámci IT politiky fakulty (např. bezpečnost, zálohování dat).

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihláška musí obsahovat: doklady o kvalifikaci a bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů), motivační dopis, profesní životopis, přehled praxe, základní představu o činnosti uvedeného oddělení.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete profesní životopis s přehledem dosavadní praxe v elektronické podobě na drimakat@fel.cvut.cz.

09.10.2018

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky – oblast matematická teoretická informatika

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky – oblast matematická teoretická informatika; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D, specializace alespoň v uvedené oblastí, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 11.10.2018 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Přihlášky se přijímají do 11.10.2018 včetně.

11.10.2018

Researcher/Postdoc position in mobile networks laboratory

We invite applications for a researcher/postdoc in the area of future mobile network based on cloud computing (C-RAN, MEC). The position is a part of an industrial research project focused on C-RAN and edge computing. The research will be carried out in 5Gmobile research lab, Department of Telecommunication Engineering at CTU in Prague, Czech Republic (http://5gmobile.fel.cvut.cz/).

The full time contract with competitive salary will be set from October or November for one year with possible extension depending on the performance and available funding.

The applicants should meet following criteria:

 • Hold Ph.D. degree in Electrical engineering, Computer science, or similar domain
 • Publications in high a quality journal
 • Excellent programming skills (experience with C/C++ and MATLAB is mandatory)
 • Good writing and communication skills
 • Background in mobile networks (4G/5G) and cloud computing
 • Ability to work independently and cooperate with a team of researchers

Interested applicants are requested to send following documents to assoc. prof. Zdenek Becvar (zdenek.becvar@fel.cvut.cz):

 • Curriculum Vitae
 • Cover letter stating qualification and motivation
 • List of relevant research works (papers, reports, etc.)
 • Doctoral thesis
 • At least two recommendation letters

The position will remain open until suitable candidate will be found.

05.10.2018

Výběrové řízení na funkční místa vedoucí katedry mikroelektroniky, katedry počítačové grafiky a interakce

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrová řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místa vedoucí katedry mikroelektroniky, katedry počítačové grafiky a interakce.

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup listopad 2018 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 20.9.2018 v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 20.9.2018 včetně.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

20.09.2018

Applications for Visiting position in Electric Power Systems

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Visiting position in Electric Power Systems

Priority is given to the field of Electrical Power Engineering, including

 • Power System Analysis
 • Electromagnetic Transients in Power System Networks and Machines
 • Distribution and Transmission Systems
but the call is also open to exeptional candidates from other fields.

This is temporary contract with the duration of 6 months.
The salary is competitive, based on quality and experience of the candidate.

How to apply:

by email to jobs@fel.cvut.cz before September 5, 2018.
Prospective candidates should find a tutor/host among the faculty academic staff.

The applications must include:
The proposed research project with a signed approval of the tutor/host
CV with list of publications and link to full texts of the most important papers
at least one Letter of recommendation of an academic referee

Pre-selected candidates will be invited for remote interview and asked for submitting documents in paper form.

Requirements for postdocs:

 1. A PhD awarded  after  Nov. 19, 2010
 2. At least 2 journal papers published between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017 registered in WoS, Scopus or ERIH databases.
 3. Research job or PhD study outside the Czech Republic for at least  2 years in the period between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017

Requirements for Senior visiting  scientists:

 1. PhD title received earlier than Nov. 20, 2010
 2. Minimum 3 journal papers published between Nov 20, 2012 and Nov 20, 2017 registered in WoS, Scopus or ERIH databases
 3. Minimum standardized H-index[1] should be 8,5 or higher
 4. Participation on research grant project in the past 5 years
 5. Research job outside the Czech Republic for minimum of 2 years in the period between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017

[1] H = f × h

where f are the following correction factors: for Computer Science 1.75, Engineering 1.70. Materials Science 1.36, Mathematics 1.83, Physics 1.00, Space Science 0.74

05.09.2018

Výběrové řízení na obsazení dvou funkčních míst (celkem 1,5 úvazku) na pozici akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra kybernetiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou funkčních míst (celkem 1,5 úvazku) na pozici akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra kybernetiky – oblast softwarového inženýrství, počítačových věd, informatiky, aplikované matematiky.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání (počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika). Způsobilost pro pedagogickou práci. Znalost některého z programovacích jazyků Java, C, Python, MATLAB apod. Schopnost vyučovat v angličtině výhodou. Titul Ph.D. výhodou.

Náplň práce: Výuka předmětů v oblasti informatiky a počítačových věd (zpočátku především algoritmizace a programování) formou přípravy a vedení cvičení, příp. přednášek. Další činnosti související s výukou (např. příprava výukových a zkušebních materiálů). Spolupráce na projektu HAPKY (http://hapky.fel.cvut.cz) formou přípravy a aktualizace úloh pro středoškoláky. Vedení studentských odborných prací, v případě zájmu a dostatečné kapacity.

Nabízíme: Stravenky, 40 dnů dovolené. Rozmanitou a zajímavou práci v přátelském kolektivu. Každodenní styk s nadanými studenty a možnost pomoci jim stát se technologickými leadery.

Příjemné pracovní prostředí, jistotu a stabilitu. Práci v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Pracovní smlouvu na dobu určitou v prvním roce, v případě oboustranné spokojenosti dále na dobu neurčitou.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, s bonusem odpovídajícím očekávanému výkonu v oblasti pedagogiky.

Práci i na částečný úvazek (alespoň 0.5 úvazku). Nástup od 1.10.2018 nebo dle dohody.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 30.8.2018 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

30.08.2018

Postdoctoral researchers for microbiology and biosensors

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Postdoctoral researchers for microbiology and biosensors.

27.07.2018

Postdoctoral researchers for microscopic studies of photovoltaic materials

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Postdoctoral researchers for microscopic studies of photovoltaic materials.

27.07.2018

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – lektor/lektorky pro pracoviště katedra počítačů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – lektor/lektorky

pro pracoviště katedra počítačů – oblast počítačové vědy, informatiky, softwarového inženýrství, aplikované matematiky; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru (počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika), titul Ph.D. výhodou, dobrá znalost AJ, způsobilost pro pedagogickou práci.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti počítačových věd, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů. Uchazeč bude úzce spolupracovat s garantem předmětu.

Nabízíme práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT – FEL. Vysokou míru odpovědnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze a odpovídající očekávanému výkonu v oblasti pedagogiky.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 5.7.2018 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Inzerát zveřejněn: v MF DNES celostátní vydání dne 5. 6. 2018, webové stránky, úřední deska

Přihlášky se přijímají do 5. 7. 2018 včetně

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 2 2435 2019, drimakat@fel.cvut.cz

05.07.2018

Pracovník/pracovnice na pozici PR specialista pro Katedru počítačů a Centrum umělé inteligence

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme pracovníka/nici na pozici PR specialista pro Katedru počítačů a Centrum umělé inteligence

Přidejte se do týmu skvělých mladých vědců a doktorandů, kteří chodí každý den do práce, aby měnili svět, ve kterém všichni žijeme. Potřebujeme specialistu, který to bude schopen vysvětlit běžné populaci.

Požadavky na uchazeče:

 • SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou/VŠ vzdělání
 • Výborná znalost angličtiny
 • Vášeň pro PR a praxe v oboru podmínkou, schopnost pracovat v prostředí sociálních sítí podmínkou
 • Zkušenost práce s grafickými programy a grafické cítění výhodou
 • Zkušenost s HR výhodou
 • Výborné komunikační a organizační schopnosti
 • Schopnost týmové spolupráce a schopnost samostatného řešení problémů
 • Flexibilita, kreativita a pozitivní přístup k práci
 • Pečlivost, spolehlivost a schopnost rozpoznat prioritu
 • Ochota učit se novým věcem a neustále se rozvíjet
 • Zvládaní neočekávaných úkolů

Pracovní náplň:

 • Komunikace s klíčovými lídry výzkumných skupin, aktivní komunikace výsledků jejich práce do tradičních a sociálních medií
 • Vytváření a aktivní správa sociální komunity studentů a absolventů studijních programů
 • Správa webových stránek
 • Vytváření netradičních komunikačních strategií pro získávání talentů
 • Efektivní spolupráce s dalšími členy administrativy, ochotu pomoct s agendou kolegů.

Nabízíme:

 • Neobyčejnou a zajímavou práci v netradičním kolektivu mladých a inspirujících vědců
 • Práci v dynamickém a přátelském prostředí
 • Kreativní a různorodé aktivity
 • Prostor pro osobní a kariérní rozvoj
 • Příjemné a přátelské pracovní prostředí, jistotu a stabilitu
 • Osobní přístup
 • Atraktívní místo výkonu práce v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností
 • Pracovní smlouvu na plný úvazek na dobru neurčitu s 3měsíční zkušební lhůtou
 • Nástup ihned/dle dohody
 • Motivující platové ohodnocení dle zkušeností
 • Stravenky, 30 dnů dovolené

Životopisy v českém nebo v anglickém jazyce zasílejte na e-mail: takusova.katarina@fel.cvut.cz

29.06.2018

Pracovník/pracovnice ostrahy objektu na pozici vrátný/vrátná (nepřetržitý provoz)

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme na pracovníka/pracovnici ostrahy objektu na pozici vrátný/vrátná (nepřetržitý provoz).

Požadavky na uchazeče:

 • Vzdělání min. SOU
 • Čistý trestní rejstřík (výpis bude požadován při pozvánce k osobnímu pohovoru)
 • Znalost práce s PC
 • Spolehlivost, samostatnost, dobré komunikační schopnosti
 • Vstřícné a slušné vystupování, upravený vzhled
 • Zdravotní způsobilost k výkonu strážní služby včetně práce v noci
 • Praxe v oblasti fyzické ostrahy výhodou.

Náplň práce:

 • Ovládání systému zabezpečení
 • Kontrola a ochrana objektu, vnějších a vnitřních prostor, pravidelné pochůzky
 • Kontrola a evidence osob vstupujících do objektu, drobná recepční činnost
 • Monitoring venkovních a vnitřních ploch
 • Kontrola uzamčení objektu dle provozního řádu
 • Řešení krizových situací (hasiči, PČR)
 • Sledování kamerového systému
 • Vedení evidence zapůjčení klíčů, čipových karet
 • Zaznamenávání zjištěných nebo oznámených závad do elektronického systému

Nabízíme:

 • Zajímavou a rozmanitou práci
 • Moderní a přátelské pracovní prostředí na světově uznávané univerzitě
 • 30 dní dovolené, stravenky
 • Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze
 • Nástup možný ihned nebo dle dohody.
 • Pracovní doba – nepřetržitý provoz dle plánu směn.

Přihlášky zasílejte na adresu ČVUT – Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27  Praha 6 nebo elektronicky na mail ezrpetr@fel.cvut.cz.

29.06.2018

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

pro pracoviště katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd – oblast specializace – ekonomicko-manažerské předměty pro program Elektrotechnika, energetika a management, a výzkum se zaměřením na Marketing a Management výroby; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. nebo předpoklad jeho získání v horizontu do 1 roku, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, kvalitní publikační činnost s ohlasem, relevantní zahraniční zkušenost, znalost AJ minimálně na úrovni B2 – nejlépe úroveň C, druhý světový jazyk na úrovni A2 nebo vyšší, znalost ČJ na úrovni C.

Předpokládaný nástup 1.7.2018 nebo dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 8.6.2018 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Inzerát zveřejněn: v MF DNES celostátní vydání dne 9. 5. 2018, webové stránky, úřední deska

Přihlášky se přijímají do 8. 6. 2018 včetně

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 2 2435 2019, drimakat@fel.cvut.cz

08.06.2018

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

pro pracoviště katedra počítačů – oblast strojového učení; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, kvalitní publikační činnost s ohlasem, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů strojového učení s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze a odpovídající očekávanému výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 8.6.2018 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Inzerát zveřejněn: v MF DNES celostátní vydání dne 9. 5. 2018, webové stránky, úřední deska

Přihlášky se přijímají do 8. 6. 2018 včetně

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 2 2435 2019, drimakat@fel.cvut.cz

08.06.2018

Open positions for Postdoctoral researchers and Senior visiting scientists

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Postdoctoral researchers and Senior visiting scientists

Priority is given to the field of electric power engineering, including

 • high voltage engineering
 • electric machines and drives
 • power electronics
 • power systems including production, transmission and storage
 • magnetic materials and devices

but the call is also open to exeptional candidates from other fields.

This is temporary contract with the duration of 6 to 24 months.

The salary is competitive, based on quality and experience of the candidate.

How to apply:

by email to jobs@fel.cvut.cz before May 16, 2018.

Prospective candidates should find a tutor/host among the faculty academic staff.

The applications must include:

The proposed research project with a signed approval of the tutor/host CV with list of publications and link to full texts of the most important papers at least one Letter of recommendation of an academic referee

Pre-selected candidates will be invited for remote interview and asked for submitting documents in paper form.

Requirements for postdocs:

 1. A PhD awarded  after  Nov. 19, 2010
 2. At least 2 journal papers published between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017 registered in WoS, Scopus or ERIH databases.
 3. Research job or PhD study outside the Czech Republic for at least  2 years in the period between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017

Requirements for Senior visiting  scientists:

 1. PhD title received earlier than Nov. 20, 2010
 2. Minimum 3 journal papers published between Nov 20, 2012 and Nov 20, 2017 registered in WoS, Scopus or ERIH databases
 3. Minimum standardized H-index[1] should be 8,5 or higher
 4. Participation on research grant project in the past 5 years
 5.  Research job outside the Czech Republic for minimum of 2 years in the period between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017

[1] H = f × ℎ
where f are the following correction factors: for Computer Science 1.75, Engineering 1.70. Materials Science 1.36, Mathematics 1.83, Physics 1.00, Space Science 0.74

16.05.2018

Katedra kybernetiky hledá odborného referenta pro PhD studium a PR

Katedra kybernetiky FEL ČVUT hledá odborného referenta pro PhD studium a PR

Náplň práce :

 • administrativní podpora agendy doktorandů, vč. stipendií, organizace přijímacích řízení, státních zkoušek a obhajob
 • částečně sekretariát vedoucího katedry, recepční práce, kancelářský servis, administrativní podpora, zastupování asistentky vedoucího katedry
 • PR podpora studijních programů a katedry, včetně:
  • komunikace s PR oddělením FEL a ČVUT, vytváření podkladů pro tiskové zprávy, výroční zprávy, prezentace katedry
  • příspěvky pro www stránky katedry, FEL i ČVUT, FB, Twitter, LinkedIn, nástěnky
 • pomoc při organizaci různých akcí FEL a katedry, např. Den otevřených dveří, semináře katedry i externí, kulturní a hudební akce FEL, prezentace pro návštěvy

Základní požadavky :

 • VŠ nebo SŠ vzdělání
 • Aktivní znalost AJ
 • Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel, případně Google Docs, Libreoffice apod.)
 • Důvěryhodnost, spolehlivost, flexibilita. Samostatný, aktivní, zodpovědný, systematický a pečlivý přístup k práci, administrativní zdatnost, schopnost práce v časovém tlaku, schopnost řešit několik problémů současně
 • Organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost a ochota učit se novým věcem

Výhodou je:

 • Zkušenost z oblasti PR
 • Zkušenost s administrativou vysokých škol, popř. agendou PhD studia

Nabízíme :

 • Práci na špičkovém výzkumném pracovišti v mezinárodním, tvůrčím a přátelském prostředí, v kontaktu se studenty a mladými vědci
 • Stabilní zaměstnání na HPP, s možností flexibilní pracovní doby a občasné práce z domova
 • Zajímavé platové podmínky ( bonusové odměny v závislosti na kvalitě a výkonu práce)
 • Pracoviště na dobrém dopravním spojení v centru – Praha 2
 • Nástup možný ihned či dle vzájemné dohody
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT

Katedra kybernetiky je jedním z největších vědeckovýzkumných pracovišť FEL ČVUT.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám přihlášku a Váš strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na emailovou adresu kristina.lukesova@fel.cvut.cz.

12.05.2018

Postdoctoral research associate investigating fundamental bounds on radiation and scattering metrics

Applications are invited for a postdoctoral research associate investigating fundamental bounds on radiation and scattering metrics at Czech Technical University in Prague.

The successful candidate will join the CEM research group of Dr. Miloslav Capek and Dr. Lukas Jelinek, and will investigate inter alia fundamental bounds, convex and heuristic optimization technics for antenna and antenna array synthesis, and definition and utilization of matrix operators in method of moments. A close collaboration with both national and international groups is expected.

The candidate is expected to apply for a full-time position with a length between one and two years.

The candidate must hold (by the start date) a Ph.D. degree in electrical engineering or physics. Strong background in classical electromagnetism, antenna theory, numerical methods, and optimization techniques is highly desirable. Good programming skills are mandatory with an ability to port those skills into MATLAB environment in which the group operates. Skills in LaTeX, Beamer and TikZ are welcomed, but not mandatory. The candidate should have a publication record in the above-mentioned research fields commensurate with his/her career stage and must be able to demonstrate a capacity for an independent research. Written English on the level C1 is demanded.

The appointment will be on the Research Associate scale at a level determined by skills and experience. Expenses for computing associated with the project will be provided. The position is available immediately, but no later than 31st of August 2018.

To apply for this position, please fill the application form at http://www.fel.cvut.cz/cz/deska/job-010.pdf

The deadline for application submission is 6th April 2018.

Please ensure that you upload your Curriculum Vitae (CV) including a list of publications and the contact details of at least two referees and a covering letter in the Upload section of the online application. If you upload any additional documents which have not been requested, we will not be able to consider these as part of your application. Informal enquiries can be addressed via email to Dr. Miloslav Capek (miloslav.capek@fel.cvut.cz) or Dr. Lukas Jelinek (lukas.jelinek@fel.cvut.cz).

06.04.2018

Katedra fyziky přijme technického pracovníka pro vedení a realizaci zakázek ve vývojových dílnách

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme pro katedru fyziky zkušeného technického pracovníka pro vedení a realizaci zakázek ve vývojových dílnách na pracovišti Technická 2, Praha 6.

Požadujeme střední odborné vzdělání v oboru nástrojař, jemný mechanik nebo podobné, s tím související předchozí pracovní zkušenosti, schopnost orientace v technické dokumentaci, technické myšlení, šikovnost, samostatnost, spolehlivost a flexibilitu při řešení pracovních úkolů. Předchozí zkušenosti s vedením technického týmu, zajištěním provozu a znalosti v oblasti elektrotechnických zařízení jsou výhodou.

Nabízíme tvořivou různorodou práci s možností dalšího rozvoje, příjemný kolektiv, nadstandardní platové ohodnocení podle zkušeností a kvality práce a standardní zaměstnanecké benefity včetně příspěvku na stravování. Předpokládaný nástup květen 2018 nebo dle dohody.

V případě, že Vás tato nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete svůj profesní životopis emailem na adresu jerabdan@fel.cvut.cz.

27.04.2018

Odborný referent pro agendu zahraničních styků, tzv. „international office“ pro Oddělení vnějších vztahů – PR

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická přijme odborného referenta pro Oddělení vnějších vztahů – PR na pozici agendy zahraničních styků, tzv. „international office“

Náplň práce:

 1. styk s pracovišti mimo ČR
  1. udržování a zřizování ad hoc partnerských smluv mimo standardní systém typu „Erasmus“
  2. podpora přijíždějícím a vyjíždějícím studentům
 2. průběžná podpora pro zahraniční studenty před i při pobytu v ČR (FEL) – „international office“
 3. správa a průběžná aktualizace webu FEL – sekce příslušné oblasti působnosti referenta
 4. organizace ad hoc (kulturních) akcí pro zahraniční studenty
 5. správa kanálů soc. síti – převážně tematika pro zahraniční studenty
 6. prezentace FEL na mezinárodních a zahraničních veletrzích vzdělávání
 7. tvorba a editace tiskovin (propagační letáky, brožury) v ČJ, AJ a jiný jazyk výhodou
 8. organizační pomoc s akcemi PR a fakulty jako celku, další činnosti související s provozem oddělení

Požadavky na uchazeče:

 1. ukončené VŠ vzdělání velkou výhodou
 2. jazykové znalosti
  1. AJ slovem i písmem na komunikační úrovni podmínkou
  2. ČJ jako mateřský jazyk není podmínkou, dobrá komunikační úroveň podmínkou, bezchybný písemný projev velkou výhodou
  3. pasivní i aktivní znalost dalších jazyků vítána
 3. znalost akademického prostředí obecně velkou výhodou; znalost specificky ČVUT, popř. i FEL další výhodou
 4. práce s výpočetní technikou
  1. implicitně předpokládána znalost běžného kancelářského SW prostředí a kolaborativních (cloudových) technologií a bezproblémová rutinní práce s nimi
  2. znalost dalších SW výhodou
 5. schopnost pracovat s lidmi (jedinci i v heterogenním týmu)

Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT. Nástup dle dohody.

V případě vašeho zájmu zašlete profesní životopis v elektronické podobě na e-mail slamaj1@fel.cvut.cz.

14.04.2018

Katedra měření přijme odborného referenta – asistenta/ku pro program LaK

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická – katedra měření přijme odborného referenta – asistenta/ku pro program LaK ČVUT v Praze.

Náplň práce:

 • administrativní činnost související s během programu Letectví a kosmonautika a vědecko-výzkumnými projekty
 • PR činnosti – aktualizace web. stránek a informací na sociálních sítích
 • komunikace s průmyslovými/akademickými partnery

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání
 • aktivní znalost AJ – minimální úroveň B2
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel, PowerPoint, případně Google Docs, apod.)
 • důvěryhodnost, spolehlivost, flexibilita
 • samostatný, aktivní, zodpovědný, systematický a pečlivý přístup k práci, administrativní zdatnost
 • schopnost práce v časové tísni
 • organizační a komunikační schopnosti, ochota učit se novým věcem
 • praxe na obdobné pozici a znalost akademického prostředí výhodou.

Nabízíme:

 • práci v tvůrčím a přátelském prostředí, v kontaktu se studenty a mladými vědci
 • pracovní úvazek 0,5
 • pracoviště přímo u metra Dejvická
 • 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
 • odměňování dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT.

Předpokládaný nástup: duben 2018 nebo dle vzájemné dohody.

V případě, že Vás uvedená pracovní nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete profesní životopis s přehledem dosavadní praxe na adresu kalasrom@fel.cvut.cz.

14.04.2018

Postdoctoral researchers and Senior visiting scientists

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Postdoctoral researchers and Senior visiting scientists at all Departments of the Faculty.

06.04.2018

Výzkumný pracovník senior/junior s místem výkonu práce v zahraničí

Děkan FEL vypisuje výběrové řízení na pozice Výzkumný pracovník senior/junior s místem výkonu práce v zahraničí.

06.04.2018

Technik audiovizuální techniky pro Středisko výpočetní techniky a informatiky

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická - Středisko výpočetní techniky a informatiky hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

Technik audiovizuální techniky

Pracovní náplň:

 • zajištění provozu a rozvoje AV techniky v prostorách zaměstnavatele
 • diagnostika a servis AV techniky
 • aktualizace dokumentace existujících AV systémů a příprava dokumentace pro realizaci nových AV řešení
 • testování dostupných nových AV technologií, ověřování kompatibility
 • komunikace a spolupráce s externími dodavateli služeb a dalšími organizačními součástmi zaměstnavatele při plnění úkolů
 • příprava podkladů pro projekty a veřejné zakázky

Co požadujeme:

 • samostatný a odpovědný přístup ke svěřeným úkolům, vlastní iniciativu v přístupu k provozu a rozvoji svěřených systémů
 • pozitivní přístup k technice, chuť a odhodlání neustále se učit nové věci, zkoušet nové přístupy a hledat řešení technických problémů
 • minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru Komunikace a multimédia, Informatika nebo jiném tématicky blízkém AV technice
 • 3 roky praxe v oblasti montáže/provozu AV techniky nebo podobné
 • pokročilé znalosti práce na PC (CAD pro zpracování schémat a dokumentace)
 • základní znalost AJ- zejména porozumění dokumentaci a komunikace s uživateli
 • manuální zručnost - schopnost provádět montáže a složitější instalace

Co nabízíme:

 • stabilní a přátelské prostředí prestižní vzdělávací instituce s bohatou historií a kvalitním personálním i technickým zázemím
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností
 • výhody akademického prostředí a kontakty s řadou špičkových odborníků
 • uspořádání pracovní doby a forma pracovního úvazku na vzájemné dohodě
 • příspěvek na stravování
 • služební mobilní telefon
 • možnost využívat sportovních a rekreačních zařízení ČVUT
 • možnost dalšího vzdělávání
 • 6 týdnů dovolené

Svoje strukturované životopisy zasílejte elektronicky na adresu dockal@fel.cvut.cz.

SVTI (Středisko výpočetní techniky a informatiky) je technická součást Elektrotechnické fakulty (FEL), ČVUT v Praze. Náplní činnosti SVTI je zejména podpora výuky a zajištění provozu ICT a AV na FEL.

27.03.2018

Odborný referent pro administrativní oddělení děkanátu – studijní oddělení

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme odborného referenta pro administrativní oddělení děkanátu – studijní oddělení. Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou, znalost práce s počítačem (OS Windows, Microsoft Office, informační systémy), spolehlivost, pečlivost, samostatnost, komunikační dovednosti, znalost anglického jazyka na komunikační úrovni, trestní bezúhonnost. Praxe na obdobné pozici a znalost akademického prostředí výhodou. Pracoviště přímo u metra Dejvická. Nabízíme 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování. Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT. Předpokládaný nástup – květen 2018. Výběr je dvoukolový, uchazeči vybraní do druhého kola budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete profesní životopis s přehledem dosavadní praxe v elektronické podobě na drimakat@fel.cvut.cz.

13.03.2018

Odborný referent pro Oddělení vědy a výzkumu na pozici Projektový manažer

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme odborného referenta pro Oddělení vědy a výzkumu na pozici Projektový manažer.

Náplň práce – management projektů OP VVV a OP PPR:

 • zajištění projektového řízení v projektech OP VVV a OP PPR
 • finanční řízení projektů
 • kontrola způsobilosti nákladů
 • příprava a kontrola monitorovacích zpráv
 • komunikace s poskytovatelem
 • vedení schůzek administrativního týmu
 • kontrola plnění indikátorů
 • zajištění a kontrola archivace projektové dokumentace
 • zajištění veřejnosprávních kontrol
 • příprava podkladů pro veřejné zakázky.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání
 • aktivní znalost AJ
 • výborná uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Google Docs apod.)
 • zkušenosti s projektovým řízením v oblasti strukturálních fondů
 • manažerské schopnosti
 • znalost související legislativy (Vysokoškolský zákon, Zákon o veřejných zakázkách, Zákon o účetnictví apod.)
 • flexibilita a schopnost týmové práce
 • organizační a komunikační schopnosti.

Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete profesní životopis s přehledem dosavadní praxe v  elektronické podobě na drimakat@fel.cvut.cz.

13.03.2018

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra měření

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

pro pracoviště katedra měření – oblast měření v telekomunikacích, měření kvality přenosu multimediálních signálů; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, kvalitní publikační činnost s ohlasem, relevantní zahraniční zkušenost, znalost AJ minimálně na úrovni B2 – nejlépe úroveň C, druhý světový jazyk na úrovni A2 nebo vyšší, znalost ČJ na úrovni C.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání vědecké činnosti v uvedené oblasti.

Předpokládaný nástup – duben 2018. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze a odpovídající očekávanému výkonu v oblasti vědecké práce a pedagogiky.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 30-ti dnů od uveřejnění v tisku na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Inzerát zveřejněn: v MF DNES celostátní vydání dne 13.2.2018, webové stránky, úřední deska

Přihlášky se přijímají do 15.3.2018 včetně

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 2 2435 2019, drimakat@fel.cvut.cz

15.03.2018

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra měření

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

pro pracoviště katedra měření techniky – oblast specializace distribuované systémy, automobilová elektronika, sběrnicové systémy; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, kvalitní publikační činnost s ohlasem, relevantní zahraniční zkušenost, znalost AJ minimálně na úrovni B2 – nejlépe úroveň C, druhý světový jazyk na úrovni A2 nebo vyšší, znalost ČJ na úrovni C.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání vědecké činnosti v uvedené oblasti.

Předpokládaný nástup – duben 2018. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze a odpovídající očekávanému výkonu v oblasti vědecké práce a pedagogiky.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 30-ti dnů od uveřejnění v tisku na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Inzerát zveřejněn: v MF DNES celostátní vydání dne 13.2.2018, webové stránky, úřední deska

Přihlášky se přijímají do 15.3.2018 včetně

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 2 2435 2019, drimakat@fel.cvut.cz

15.03.2018

The Department of Physics invites applications for Postdoctoral Researcher for experimental work on microbiology and biosensors

The LIFE SCIENCE LABORATORY of the Department of Physics at the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Postdoctoral Researcher for experimental work on microbiology and biosensors.

07.03.2018

Asistentka/asistent pro organizační a administrativní podporu akcí pro katedru fyziky

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme pro katedru fyziky asistentku/asistenta pro organizační a administrativní podporu akcí, které katedra pořádá pro střední školy a veřejnost.

Hlavní náplní je vedení a příprava dokumentů k jednotlivým akcím či projektům, jednání a emailová korespondence se středoškolskými učiteli, studenty a účastníky akcí, propagace akcí, příprava programů jednotlivých akcí, organizační a technické zajištění průběhu akcí a projektů, vyhodnocení akcí a příprava PR podkladů. Podmínkou pro přijetí je časová flexibilita, samostatnost, spolehlivost a velmi dobré organizační schopnosti. Požadujeme středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání technického směru je výhodou. Výkon práce je možný na částečný úvazek nebo na dohodu o provedení práce. Pro lepší orientaci uvádíme příklady akcí:
www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/2015/skoly-mladych-autoru-jaro.html, www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/2016/s-matematikou-a-s-fyzikou-v-temesvaru, podzimniskola.fel.cvut.cz, vanocesfyzikou.fel.cvut.cz, mfkurz.fel.cvut.cz.

V případě, že Vás předmětná nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete svůj profesní životopis na adresu: ČVUT – FEL, Katedra fyziky, Technická 2, 16627 Praha 6 nebo emailem na adresu jerabdan@fel.cvut.cz.

07.03.2018

Technický pracovník do vývojových dílen pro katedru fyziky

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická přijme pro katedru fyziky technického pracovníka do vývojových dílen - úvazek 1.

Požadujeme střední odborné vzdělání v oboru nástrojař, jemný mechanik nebo podobné. Předpokladem pro přijetí je schopnost orientace v technické dokumentaci, samostatnost a technické myšlení. Znalost elektrotechnických zařízení a praxe v uvedené oblasti výhodou. Nabízíme 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování.

Předpokládaný nástup březen 2018 nebo dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze.

V případě, že Vás předmětná nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete svůj profesní životopis na adresu: ČVUT – FEL, Katedra fyziky, Technická 2, 16627 Praha 6 nebo emailem na adresu jerabdan@fel.cvut.cz.

07.03.2018
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová