Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé inteligence a kyberbezpečnosti

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence a kyberbezpečnosti; 2 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů umělé inteligence a kyberbezpečnosti s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 14.10.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

14.10.2018

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé inteligence a dopravní systémy

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence a dopravní systémy; 2 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů umělé inteligence a dopravních systémů s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 14.10.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

14.10.2018

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů – oblast umělé inteligence a strojového učení

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence a strojového učení; 2 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem algoritmů umělé inteligence a strojového učení s využitím výpočetní logiky, používanými standardními technologiemi i moderními trendy. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup dle dohody. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 14.10.2018 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

14.10.2018

Výběrové řízení na pozici právník/právnička

Děkan fakulty elektrotechnické vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník/právnička.

Pracoviště: ČVUT v Praze, FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice

Základní náplň práce:

 • Příprava a kontrola smluv
  • smlouvy o užití duševního vlastnictví,
  • partnerské smlouvy a smlouvy o spolupráci,
  • grantové smlouvy,
  • smlouvy na zakázky v rámci doplňkové činnosti,
  • dohody o mlčenlivosti,
  • kupní smlouvy
  • registr smluv.
 • Administrace veřejných zakázek
  • příprava zadávací dokumentace,
  • kontrola a evidence podaných nabídek,
  • sestavování komisí pro posouzení a hodnocení nabídek,
  • zápisy z posouzení a hodnocení nabídek,
  • uveřejňování povinných informace ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele,
  • kontrola komunikace s uchazeči,
  • řešení případných námitek,
  • kontrola a příprava smluv,
  • aktualizace legislativy.

Požadovaná kvalifikace a požadavky:

 • VŠ vzdělání právního zaměření
 • znalost relevantní legislativy např. zákona 111/1998 Sb., 130/2002 Sb, 134/2016 Sb.
 • znalost obchodního práva
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • spolehlivost, mlčenlivost, samostatnost

Nabízíme:

 • zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci
 • možnost odborného i osobního růstu
 • pružnou pracovní dobu
 • 6 týdnů dovolené
 • stravenky
 • odpovídající platové ohodnocení

Termín nástupu:

Dle dohody

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz do 12. 10. 2018 (do předmětu uveďte „Právník“).

13.10.2018

Vedoucí střediska výpočetní techniky a informatiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze přijme vedoucí/ho střediska výpočetní techniky a informatiky

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření
 • velmi dobrá znalost problematiky IT prostředí
 • znalost anglického jazyka
 • znalost legislativního aspektu dodávek služeb v rámci organizace (zákon o kybernetické bezpečnosti apod.) výhodou
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost, řídicí, koncepční a organizační schopnosti, zkušenosti s vedením lidí a organizací jejich práce, morální bezúhonnost. Výhodou je praxe v oboru.

Pracovní náplň:

 • aktivní vedení provozní sekce SVTI
 • operativní řízení plynulého chodu svěřených úkolů
 • komunikace a řízení subdodavatelů v oblasti vývoje, provozu, podpory a rozvoje software
 • úzká spolupráce s proděkanem pro informační technologie za účelem plnění svěřených úkolů
 • vytváření standardů a procesů v rámci IT politiky fakulty (např. bezpečnost, zálohování dat).

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihláška musí obsahovat: doklady o kvalifikaci a bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů), motivační dopis, profesní životopis, přehled praxe, základní představu o činnosti uvedeného oddělení.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete profesní životopis s přehledem dosavadní praxe v elektronické podobě na drimakat@fel.cvut.cz.

12.10.2018

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky – oblast matematická teoretická informatika

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky – oblast matematická teoretická informatika; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D, specializace alespoň v uvedené oblastí, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 11.10.2018 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Přihlášky se přijímají do 11.10.2018 včetně.

11.10.2018

Researcher/Postdoc position in mobile networks laboratory

We invite applications for a researcher/postdoc in the area of future mobile network based on cloud computing (C-RAN, MEC). The position is a part of an industrial research project focused on C-RAN and edge computing. The research will be carried out in 5Gmobile research lab, Department of Telecommunication Engineering at CTU in Prague, Czech Republic (http://5gmobile.fel.cvut.cz/).

The full time contract with competitive salary will be set from October or November for one year with possible extension depending on the performance and available funding.

The applicants should meet following criteria:

 • Hold Ph.D. degree in Electrical engineering, Computer science, or similar domain
 • Publications in high a quality journal
 • Excellent programming skills (experience with C/C++ and MATLAB is mandatory)
 • Good writing and communication skills
 • Background in mobile networks (4G/5G) and cloud computing
 • Ability to work independently and cooperate with a team of researchers

Interested applicants are requested to send following documents to assoc. prof. Zdenek Becvar (zdenek.becvar@fel.cvut.cz):

 • Curriculum Vitae
 • Cover letter stating qualification and motivation
 • List of relevant research works (papers, reports, etc.)
 • Doctoral thesis
 • At least two recommendation letters

The position will remain open until suitable candidate will be found.

05.10.2018

Výběrové řízení na funkční místa vedoucí katedry mikroelektroniky, katedry počítačové grafiky a interakce

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrová řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místa vedoucí katedry mikroelektroniky, katedry počítačové grafiky a interakce.

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup listopad 2018 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 20.9.2018 v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 20.9.2018 včetně.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

20.09.2018
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.