Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – docenta/docentky pro katedru počítačů – oblast strojového učení

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – docenta/docentky

katedra počítačů – oblast strojového učení; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, titul doc., způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Zahraniční praxe výhodou.

Nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT odpovídající pozici docenta a výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Nabízíme: Práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT. Vysokou míru odpovědnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi je nutno doručit do 2.7.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz  s označením „Výběrové řízení“.

02.07.2020
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová