Doručení veřejnou vyhláškou - seznam písemností

Seznam písemností, které se nepodařilo poštovně doručit a doručují se veřejnou vyhláškou. K případnému převzetí jsou v písemné podobě uloženy na studijním oddělení.

Pokud nebude písemnost převzata do patnácti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení veřejnou vyhláškou.

Jméno Číslo jednací Datum vyvěšení Datum doručení
Yekaterina Bassova 361/19/13922/Sovov 18.03.2019 02.04.2019
Anna Shurpo 444/19/13922/Růžič 18.03.2019 02.04.2019
Michaela Píšová 362/19/13922/Matun 15.03.2019 30.03.2019
Vladislav Pavlov 431/19/13922/Matun 15.03.2019 30.03.2019
Jan Šeliga 103/13922/19/Tu 13.03.2019 28.03.2019
Ondřej Renza 88/13922/19/Sov 05.03.2019 20.03.2019
Ing. Nikol Kopecká 482/3951/k/18 04.03.2019 19.03.2019
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová