Doručení veřejnou vyhláškou - seznam písemností

Seznam písemností, které se nepodařilo poštovně doručit a doručují se veřejnou vyhláškou. K případnému převzetí jsou v písemné podobě uloženy na studijním oddělení.

Pokud nebude písemnost převzata do patnácti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení veřejnou vyhláškou.

Jméno Číslo jednací Datum vyvěšení Datum doručení
Bc. Mikhail Nurov ST97/19/13922/Fialo 16.05.2019 31.05.2019
Bator Tsybikov 0175/19/13922/BÝMO 14.05.2019 29.05.2019
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová