Doplňkové semináře z matematiky a z fyziky aneb Bezpečná matematika, Bezpečná fyzika

Kdy a kde bude výuka probíhat?

Doplňková matematika

Po9.15místnost T2:C3-52
Po16:15místnost T2:B2-48
Út12:45místnost T2:A4-204
St9:15místnost T2:C4-78
Čt9:15místnost T2:C3-54
9:15místnost T2:B2-48
Doplňková fyzika
Út12:45místnost T2:B2-48

Doplňkové semináře z matematiky a z fyziky jsou službou, kterou FEL ČVUT nabízí (bezplatně) všem svým studentům prvního ročníku. Semináře budou probíhat od 4. do 13. výukového týdne. Jde o procvičování látky, která tradičně činí potíže přibližně polovině studentů u zkoušek z matematiky a z fyziky v prvním ročníku studia.

Nejde o formální kurzy, proto není třeba se zapisovat, na konci není zápočet, zkouška ani kredity. Student může navštěvovat hodiny pravidelně každý týden, nebo si může jen některé z nabízených hodin vybrat a to v závislosti na tématu, které potřebuje procvičit.

Forma výuky

Hodiny budou probíhat formou "worksheet". Studenti dostanou zadány příklady, které samostatně vypracovávají. Tím dostanou cennou zpětnou vazbu o svých skutečných znalostech a lépe se připraví na zkoušky. V případě potřeby požádají vyučujícího o pomoc. K některým tématům může být i krátký výklad. Na konci sezení se dozví správné výsledky a bude čas na případnou diskuzi. Příklady jsou voleny na základě zkušeností s nepovedenými písemkami, kterých máme každý semestr dostatek k bohaté inspiraci.

Bezpečná matematika

1. téma (4. týden): opakování a rozvíjení učiva střední školy - úprava výrazů, elementární funkce, komplexní čísla, limity,

2. téma (5. týden): procvičování výpočtů limit a derivací,

3. téma (6. až 7. týden): obtížnější limity a derivace, integrály - první substituční metoda,

4. téma (8. a 9. týden): vyšetřování průběhu funkce, integrály - metoda per partes,

5. téma (10. až 13. týden): derivace, integrály, vektorový prostor, báze vektorového prostoru, řešení soustavy lineárních rovnic pomocí determinantu.

Bezpečná fyzika

1. téma (4. až 5. týden): kinematika,

2. téma (6. až 7. týden): dynamika,

3. téma (8. až 9. týden): centrální silové pole, gravitační pole,

4. téma (10. až 11. týden): kmitání, vlnění,

5. téma (12. až 13. týden): soustava hmotných bodů, tuhé těleso.

Přihlášení

Pro přihlášení na Bezpečnou matematiku či Bezpečnou fyziku využijte prosím tento přihlašovací formulář. Přihlaste se prosím do konce třetího týdne semestru. Místo a čas konání jednotlivých seminářů naleznete před začátkem čtvrtého týdne semestru zde na této stránce; přihlášení studenti dostanou potvrzující zprávu e-mailem. Výuka bude probíhat v budově v Dejvicích.

Kontaktní osoba: RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., +420 22435 2324.

 

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.