Popis předmětu - AD0M16FI2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M16FI2 Filozofie II Rozsah výuky:14+6s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Kurs je zaměřen na filozofické aspekty vědy a techniky. Rozebírají se transdisciplinární aspekty filozofie, informatiky, fyziky, matematiky, biologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M16FI2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M16FI2

Osnovy přednášek:

1. Úvod, vysvětlení základních pojmů a problémů, role jazyka na způsob filozofování.
2. Společné kořeny vědy a filozofie, vztah techniky a umění.
3. Co je metafyzika, vztah fyziky a metafyziky. Obory metafyziky.
4. Filosofické otázky informatiky
5. Filozofické otázky matematiky.
6. Filozofické otázky biologie a věd o životě.
7. Filozofické otázky kolem kvantové mechaniky
8. Stále živé otázky kolem teorie relativity.
9. Kosmologie, ,teorie všeho".
10. Holismus a východní myšlení.
11. Otázky kolem Jungovy psychologie (synchronicita) a některých současných psychoterapeutických metod.
12. Problémy alternativního poznání.
13. Další otázky alternativního poznání.
14. Postmodernismus - krize objektivity a racionality?"

Osnovy cvičení:

1. Role jazyka na způsob filozofování.
2. mýty, pohádky, náboženství, racionalita, filozofické a vědecké myšlení.
3. Vztah techniky a umění.
4. Co je to informace, informace a entropie.
5. Co je metafyzika, vztah fyziky a metafyziky. Obory metafyziky.
6. Mohou stroje myslet a cítit?
7. Filozofické otázky biologie a věd o životě.
8. Nelokalita, teleportace - problém totožnosti .
9. Čas a prostor ve fyzice a filozofii.
10. Problém redukcionismu ve vědě a v obecném myšlení.
11. ,Východní" a ,západní" myšlení.
12. Otázky kolem některých psychoterapeutických metod. Léčitelství, parapsychologie a kritické myšlení.
13. Další otázky alternativního poznání, analýzy některých prací (diskuse kritérií vědeckosti).
14. Současní filozofové a nové směry.

Literatura:

1. Fajkus, B. Současná filosofie a metodologie vědy, Praha: Filosofický ústav AV.1998
2. Capra, F. Tao fyziky, Praha 2003
3. Petříček, J., Úvod do analytické filosofie, Praha 2009, 4.Barrow, J. D. Teorie všeho, Praha: Mladá fronta.1996
5. Markoš, A., Kelemen, Joz., Berušky, andělé a stroje, Praha 2006

Požadavky:

Absolvování Filosofie I. nebo podobného kursu zaměřeného zejména na antickou filosofii.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MKKME5 Komunikační systémy V 4
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MKKME3 Elektronika V 4
MKKME2 Multimediální technika V 4
MKKYR1 Robotika V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MKEEM1 Technologické systémy V 3
MKEEM3 Elektroenergetika V 3
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3


Stránka vytvořena 19.7.2019 17:51:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.