Popis předmětu - A2B17VFM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B17VFM Vysokofrekvenční měření Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Hudec P. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hoffmann K., Hudec P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13117 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět vede k získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měřeních. Zabývá se problematikou měřicích metod a přístrojů používaných např. v telekomunikačních, radiových, radarových, kabelových, navigačních, identifikačních a dalších systémech pracujících ve frekvenčním pásmu od jednotek MHz do 50 GHz, tedy od klasické radiové až po mikrovlnnou oblast. Studenti se seznámí s principy a konstrukcí generátorů, syntezátorů, frekvenčních čítačů, vektorových generátorů, spektrálních, signálních, skalárních a vektorových analyzátorů a s jejich aplikací v různých měřicích metodách. Teoretické poznatky z přednášek jsou doplněny praktickými měřeními v laboratořích vybavených moderními přístroji obvyklými v současné profesionální praxi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B17VFM

Cíle studia:

Předmět vede k získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měřeních.

Osnovy přednášek:

1. Základní VF jevy a parametry - opakování potřebných pojmů z VF a mikrovlnné techniky
2. Komponenty VF měřicích sestav - propojovací vedení, konektory, adaptéry, bezodrazové zátěže
3. Komponenty VF měřicích sestav - atenuátory, rozbočovače, slučovače, detektory, směrové vazby, směrové můstky, rezonanční obvody
4. Měření výkonu - měřiče termočlánkové, termistorové a detektorové
5. Měření frekvence - vlnoměry, VF a mikrovlnné čítače
6. Analogové měřicí generátory - blokové schéma, VCO, širokopásmové generátory, stabilizace výstupního výkonu obvody ALC
7. Mikrovlnné syntezátory - blokové schéma, stabilizace výstupní frekvence obvody PLL a DDS
8. Skalární analyzátor - měření přenosů a odrazů, použití detektorů, směrových můstků a směrových vazeb, kalibrace a korekce
9. Vektorový analyzátor - základní měřicí principy a zapojení
10. Spektrální analyzátor - blokové schéma, šumové vlastnosti, potlačení zrcadlového příjmu
11. Spektrální analyzátor - optimální nastavení, použití
12. VF a mikrovlnné osciloskopy - základní typy, blokové schéma, vztah rychlosti vzorkování a mezní frekvence, použití
13. Měření šumových parametrů - definice šumového čísla a ekvivalentní šumové teploty, principy měření, kalibrace a korekce, měření fázového šumu
14. Signálový analyzátor - blokové schéma, definice a měření EV, EVM, ME, PE, BER

Osnovy cvičení:

1. týden. Seznámení s organizací cvičení, školení z bezpečnosti práce
2. týden. Úloha č. 1 - Spektrální analyzátor I. - měření volně šířených signálů - například FM rádií, internetu CDMA, DVB-T, GSM, DCS, měření VCO
3. týden. Úloha č. 2 - Spektrální analyzátor II. - měření směšovačů a subsestav radiových vysílačů a přijímačů
4. týden. Úloha č. 3 - Skalární analyzátor I. - kalibrace a korekce, měření koaxiálních děličů výkonu, filtrů a zesilovačů s konektory SMA
5. týden. Úloha č. 4 - Měření EMC - kapacitních a induktivních vazeb
6. týden. Úloha č. 5 - Měření vyzařovacích charakteristik antén
7. týden. Úloha č. 6 - Vektorový analyzátor I. - kalibrace pro měření odrazů, měření prvků R, C, L v pásmu do 1GHz, určení náhradních obvodů
8. týden. Úloha č. 7 - Skalární analyzátor II. - měření vlnovodových komponent v pásmu 8-12,4 GHz, měření přenosu atenuátor, izolátoru, cirkulátoru, směrové vazby, měření odrazů pomocí směrové vazby
9. týden. Úloha č. 8 - Vektorový generátor a analyzátor signálů - měření EVM jako funkce S/N pro signály s modulacemi BPSK, QPSK, xPSK, xQAM
10. týden. Úloha č. 9 - Vektorový analyzátor II. - kalibrace, měření s-parametrů tranzistoru, měření IQ modulátoru, filtrů a proměnného posouvače fáze
11. týden. Úloha č. 10 - Měření nelineárních a šumových parametrů - měření násobičů frekvence, měření fázového šumu oscilátorů a šumového čísla zesilovače a atenuátoru metodou COLD
12. týden. Náhradní termín měření, kontrola protokolů
13. týden. Kontrola protokolů
14. týden. Zápočet.

Literatura:

Hoffmann K., Hudec P., Vysokofrekvenční a mikrovlnná měření, skriptum ČVUT FEL Teppati V. and al: Modern RF and Microwave Measurement Techniques, Cambridge University Press 2013 Carvalho N. B., Schreurs Dd.: Microwave and Wireless Measurement Techniques, Cambridge University Press 2013 Bryant G. H., Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical measurement series 5, Peter Peregrinus Ltd.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B17VFM

Klíčová slova:

vysokofrekvenční technika, mikrovlnná technika, měření, s-parametry, výkon, spektrum, frekvence, generátor, syntezátor, čítač, analyzátor

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME1 Komunikační technika PO 6
BPOI1 Počítačové systémy V 6
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 6
BPOI3 Softwarové systémy V 6
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 6
BPKYR1 Robotika V 6
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 6
BPKYR3 Systémy a řízení V 6
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 6
BPKME5 Komunikace a elektronika PO 6
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 6
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 6
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 6
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V 6
BKSIT Před zařazením do oboru V 6
BPSIT Před zařazením do oboru V 6
BPSTMWM Web a multimedia V 6
BPSTMMI Manažerská informatika V 6
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BPSTMSI Softwarové inženýrství V 6
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 6
BWM(ECTS) Web a multimedia V 6
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 6


Stránka vytvořena 13.12.2018 09:48:28, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.