Popis předmětu - A2B37ZST

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B37ZST Základy studiové techniky Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Bernas M. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bernas M., Rund F. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět poskytuje základní znalosti o prvcích a systémech používaných v televizní a rozhlasové profesionální a poloprofesionální studiové technice a o technologii výroby a vysílání rozhlasového a televizního pořadu. Laboratorní cvičení probíhají v malém školním studiu a jsou doplněna exkurzemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B37ZST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B37ZST

Cíle studia:

Students acwuire theoretical knowledge on studio technology and in a project part they get experience with technology.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, základy obrazové a zvukové techniky
2. Technologie výroby pořadu, příprava scénáře
3. Televizní studio, osvětlování, kompozice obrazu
4. Snímání obrazu, kamera, fotoaparát
5. Zpracování obrazového signálu
6. Obrazové efekty a animace
7. Digitální zpracování filmu
8. Zvukové studio, akustika, mikrofony
9. Snímání stereofonního a vícekanálového zvuku
10. Zpracování zvukového signálu, zvukové efekty
11. Formáty obrazového a zvukového signálu
12. Záznam obrazového a zvukového signálu
13. Distribuce audiovizuálního díla
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, seznámení s projekty
2. Digitální postprodukční systém (Adobe Production Premium)
3. Práce v televizním studiu
4. Práce ve zvukovém studiu
5. Zpracování obrazu (Adobe Premiere)
6. Zpracování zvuku (Adobe Audition)
7. Zpracování obrazu a zvuku v reálném čase
8. Animace (Adobe After Effects)
9. Tvorba CD a DVD (Adobe Encore)
10. Audiovizuální projekt - natáčení
11. Audiovizuální projekt - zpracování
12. Audiovizuální projekt - finalizace
13. Exkurze
14. Prezentace projektů, zápočet

Literatura:

1. Browne,S.: High Definition Postproduction, Editing and Delivery HD Video. Elsevier, 2007, ISBN-13: 978-0-240-80839-0
2. Eargle, J.: Handbook of recording engineering. Springer 2006
3. Podpora Adobe Creative Suite Production Studio
http://www.adobe.com/products/creativesuite/production/

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37ZST

Klíčová slova:

Studiová technika, zpracování videa, zpracování zvuku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME2 Multimediální technika PO 5
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BPOI3 Softwarové systémy V 5
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BPOI1 Počítačové systémy V 5
BPKYR1 Robotika V 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKYR3 Systémy a řízení V 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BPSTMMI Manažerská informatika V 5
BPSTMWM Web a multimedia V 5
BPSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSIT Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BWM(ECTS) Web a multimedia V 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 16.7.2018 15:47:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.