Popis předmětu - A0M13TKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

- Kabelová technika-materiály,stroje a procesy - Výroba a vlastnosti metalických kabelů - Výroba a vlastnosti optických vláken a kabelů - Hodnocení optických konektorů - Ukončování a odbočování energetických kabelů - Diagnostika silových a optických kabelů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M13TKS

Cíle studia:

- Poskytnout informace o výrobě,vlastnostech a použití kovových vodičů a optických vlnovodů - Objasnit náplň a specifičnost oboru Kabelová technika a popsat její jednotlivé výrobní segmenty - Poznat a prakticky realizovat ověřování kvality materiálů,součástek i finálních výrobků,spadajících do oblasti metalických a optických kabelů

Osnovy přednášek:

1. Přehled výrobků kabelového průmyslu,terminologie prvků,výrobní materiály.
2. Výroba a vlastnosti mědi a hliníku.
3. Izolanty používané při výrobě vodičů a kabelů.
4. Základní výrobní operace-výroba jader.
5. Izolování jader vodičů
6. Výroba kabelových duší a pláštů.
7. Vlastnosti silových kabelů.
8. Elektrické pole vn kabelu.
9. Konstrukce kabelů pro přenos energie a signálu
10. Datové a optické kabely
11. Vlastnosti optických vláken.
12. Výroba optických vláken a kabelů.
13. Instalace metalických a optických kabelů.

Osnovy cvičení:

1. Úvod.Organizace cvič.Požadavky.Bezpečnost.
2. Spojování,připojování a hodnocení nf
sdělovacích kabelů
3. Konektorování optických vláken
4. Svařování a zabrušování optických vláken
5. Hodnocení pasivních prvků vláknových
tras
6. Popisování vodičů a kabelů
7. Ukončování,připojování a odbočování
silových kabelů
8. a 9.První exkurze
10. Diagnostika silových kabelů
11. Vytvoření modelu optické trasy a její posouzení z hlediska útlumu
12. 13.Druhá exkurze
14. Zápočet

Literatura:

[1] Heinhold,L.:Power Cables and their Application,Siemens Aktiengesellschaft,Berlin 1990
[2] Filka,M.:Optoelectronics for Telecomunications and Informatics,2009
[3] Slaninka,P.: Teoria silnoprúdových káblov. Vyd. SVŠT, Bratislava 1989
[4] Wanser,G.,Wiznerowicz,F.:Eigenschaften von Energiekabeln und deren Messung,VWEW,Frankfurt (Main),1982
[5] Sing Jasprit:Optoelectronics in Introduction to Materials and Devices,McGraw-Hill Comp..N.Y.1996
[6] Koblížek,V.:Technologické procesy,část2,lab.cvičení,ČVUT,Praha 2004

Požadavky:

1) Student musí před zkouškou získat zápočet.
2) Požadavky týkající se cvičení:
-účast a připravenost na úlohu -vlastní zpracování úlohy v sešitě a znalost toto zpracování objasnit -účast na exkurzích
3) Požadavky týkající se přednášek:
Účast je doporučena
4) Požadavky na prerekvizity nejsou stanoveny

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M13TKS

Klíčová slova:

Kabel.Silový kabel.Sdělovací kabel.Datový kabel.Koaxiální kabel.Optický kabel.Optický vlnovod.Kabelová technika.Vodivé jádro.Žíla kabelu.Vláknový konektor.Diagnostika kabelů.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 19.7.2019 17:51:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.