Popis předmětu - AE0B01LAG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B01LAG Linear Algebra Rozsah výuky:4+2
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:7 Semestr:Z

Anotace:

This course covers introductory topics of linear algebra. The main focus is on the related notions of linear spaces and linear transformations (linear independence, bases and coordinates) and matrices (determinants, inverse matrix, matrix of a linear mapping, eigenvalues). Applications include solving systems of linear equations, geometry in 3-space (including dot product and cross product), and solving linear differential equations.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B01LAG

Osnovy přednášek:

1. Introduction, polynomials.
2. Linear spaces, linear dependence and independence.
3. Basis, dimension, coordinates of vectors.
4. Matrices, operations, determinants. Inverse matrix.
5. Systems of linear equations.
6. Linear mappings. Matrix of a linear mapping.
7. Free vectors. Dot product and cross product.
8. Lines and planes in 3-dimensional Euclidean space.
9. Eigenvalues and eigenvectors of matrices and linear mappings.
10. Similarity of matrices, matrices similar to diagonal matrices.
11. Generalized eigenvectors.
12. Systems of linear differential equations of 1st order with constant
coefficients.
13. Linear differential equations of order n with constant coefficients.
14. Back-up class.

Osnovy cvičení:

1. Polynomials.
2. Examples of linear spaces, linear independence.
3. Basis, coordinates of vectors.
4. Operations with matrices, determinants. Finding inverse matrix.
5. Systems of linear equations.
6. Examples of linear mappings.
7. Matrix of a linear mapping, change of basis.
8. Dot product and cross product in geometry. Lines and planes.
9. Eigenvalues and eigenvectors of matrices.
10. Diagonalization of matrices.
11. Generalized eigenvectors and applications.
12. Systems of linear differential equations.
13. Linear differential equations of order n.
14. Back-up class.

Literatura:

[1] P. Pták: Introduction to Linear Algebra. ČVUT, Praha, 2005.

Požadavky:

http://math.feld.cvut.cz/velebil/teaching/a0b01lag.html

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6s

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/vivi/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKME5 Komunikace a elektronika V 1
BEKME4 Síťové a informační technologie V 1
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BEKME2 Multimediální technika V 1
BEKME1 Komunikační technika V 1
BEKYR1 Robotika P 1
BEKYR3 Systémy a řízení P 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru P 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BEOI1 Počítačové systémy P 1
BEOI3 Softwarové systémy P 1
BEOI_BO Před zařazením do oboru P 1
BEOI2 Informatika a počítačové vědy P 1


Stránka vytvořena 26.3.2019 17:48:13, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.