Popis předmětu - A7B39MM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B39MM1 Multimédia 1 Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Berka R. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Berka R., Husník L., Rund F., Sporka A. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39MM1

Cíle studia:

Cílem kurzu je uvedení studenta do oblasti multimédií v širším kontextu aplikací v němž se uplatňuje celá řada postupů využívajících více ale i méně známé nástroje tak, aby student nezůstával u zažitých a tradičních představ, ale aby se naučil stávající přístupy a aplikace v oblasti multimédií rozvíjet a aplikovat i v dosud neznámých souvislostech.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou přednášky orientované na technologie a postupy využívané v oblasti návrhu a realizace multimediálních projektů. Dále je obsah tvořen cvičeními zaměřenými na praktické ověření látky z přednášek. Studenti rovněž vypracovávají samostatný projekt spočívající v implementaci jednoduché multimediální aplikace.

Osnovy přednášek:

1. Pojem multimédia jako prostředek komunikace, oblasti aplikací.
2. Úvod do zvukové tvorby
3. Zvukové signály, popis a vnímání zvuku.
4. Číslicové zpracování a záznam zvukových signálů.
5. Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku.
6. Prostorová akustika.
7. Ukládání obrazu a videa, datové formáty.
8. Snímání a záznam obrazu, technická zařízení.
9. Stereoskopie
10. Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa.
11. Osvětlování, osvětlovací technika.
12. Technologie DVD a standardy.
13. Snímání pohybu
14. Archivace, distribuce a prezentace multimediálnío obsahu.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s prostředím a s předmětem
2. Zadání úloh
3. Zvuk a jeho vnímání, analýza zvukového signálu
4. Zpracování analogového a digitálního zvuku, základní efekty a editace
5. Elektroakustické měniče (mikrofony a reproduktory)
6. Prostorová akustika - zvuk v prostoru: měření a demonstrace, prostorové zvukové efekty
7. První kontrolní bod a konzultace
8. Práce na projektu
9. Práce na projektu
10. Druhý kontrolní bod a konzultace
11. Práce na projektu
12. Práce na projektu
13. Prezentace projektů
14. Prezentace projektů, zápočet
Semestrální práce: Jeden projekt v průběhu celého semestru.

Literatura:

Jim Taylor: DVD Demystified. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2001.

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku Java nebo C++. viz také http://vyuka.iim.cz/y39mm1:y39mm1

Webová stránka:

http://vyuka.iim.cz/y39mm1:y39mm1

Klíčová slova:

Grafické formáty, DVD technologie, záznam videa, kompozice videa, editace videa, světelný design

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BWM(ECTS) Web a multimedia PO 4
BPSTMWM Web a multimedia PO 4
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 25.6.2018 05:47:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.