Popis předmětu - A7B37MM2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B37MM2 Multimédia 2 Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na základní principy a aspekty multimediální techniky. Za prvotní východisko je uvažována interakce technických prostředků s pozorujícím subjektem - člověkem. Student získá poznatky o základech snímání, reprodukce, zpracování, záznamu, komprese a šíření audiovizuální informace. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B37MM2

Cíle studia:

Studenti si osvojí principy a metody multimediální techniky.

Osnovy přednášek:

1.  Úvod do multimediální techniky, kvalita obrazové informace
2.  Vnímání obrazové informace, anatomie a fyziologie vidění
3.  Zobrazovací soustavy, kolorimetrie
4.  Snímání obrazu - obrazové senzory, digitální fotografie
5.  Reprodukce obrazu - obrazové displeje
6.  Digitalizace obrazu, metody předzpracování
7.  Komprese obrazu a videa, přenos.
8. Číslicové zpracování zvukových signálů z hlediska jejich vnímání.
9.  Záznam a reprodukce zvukových signálů, zvukové efekty.
10. Ozvučování prostorů.
11.  Komprese zvukových. Hodnocení komprese z hlediska vnímání.
12.  Archivace dat. Restaurování starých a poškozených archivních záznamů.
13.  Snímání pohybu (MOCAP). Definice úlohy. Principy snímání pohybu. Formáty pro ukládání snímaných pohybů, metody zpracování nasnímaných dat.
14. Nástroje pro Interaktivní multimediální aplikace. Programovací nástroje (Processing), HW nástroje iCube, Arduino, senzory, řídící prvky. MIDI protokol.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, obsah cvičení, podmínky zápočtu, bezpečnost
2. Zpracování videovideosekvencí (Premiere), DVD authoring ( Encore)
3. Zpracování obrazu (Photoshop), animace obrazu (Adobe after Effects)
4. Nasvětlení scény a zpracování natočených obrazový sekvencí v prostředí Adobe Production Premium
5. Hodnocení vlastností obrazových kompresních standardů
6. Měření základních parametrů snímání obrazu - MTF, průběžný test
7. Seznámení se základními vlastnostmi (zvukového) signálu v audio editoru - Adobe Audition Editor
8. Základní prostředky zpracování signálu (filtry a další efekty) - Adobe Audition Editor
9. Svátek
10. Digital Audio Workstation: seznámení s vícestopými editory, operace v reálném čase - Adobe Audition Multitrack
11. Seznámení s elektroakustickými měniči: jednoduché testy s využitím audio editoru - Adobe Audition, mikrofony, reproduktory, zvukové karty
12. Seznámení s akustikou prostoru - demonstrace vlnové, geometrické, statistické akustiky. Artefakty ztrátových kompresí.
13. Zápočtový test
14. Zápočet

Literatura:

[1] Škvor Zdeněk, Akustika a elektroakustika, Academia 2001
[2] Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002
Přihlášení studenti mají k dispozici studijní materiály na http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Požadavky:

Podmínky zápočtu: aktivní účast na cvičení, test Forma zkoušky: písemná a ústní část Detailní specifikace požadavků na http://radio.feld.cvut.cz/courses/A7B37MM2/

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B37MM2

Klíčová slova:

Multimediální technika, zvuk, obraz, fotografie. video

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 21.6.2018 17:47:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.