Popis předmětu - A0B01MVM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B01MVM Matematika v Maple Rozsah výuky:0+2c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:2 Semestr:Z,L

Anotace:

Předmět využívá počítačový algebraický systém (PAS) Maple pro výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika 1 (A0B01MA1, A3B01MA1, A7B01MAA) a Lineární algebry (A0B01LAA, A0B01LAG,A7B01LAG). Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití Maple je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B01MVM

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Pravidla práce v počítačové laboratoři. Systém Maple: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
2. Studium výukových dokumentů.
3. Polynomy, kořeny polynomů. Racionální lomená funkce.
4. Samostatná práce, řešení příkladů.
5. Funkce, limita, spojitost, derivace.
6. Samostatná práce, řešení příkladů.
7. Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice.
8. Samostatná práce, řešení příkladů.
9. Extrémy funkcí. Průběh funkce. Aplikace diferenciálního počtu.
10. Samostatná práce, řešení příkladů.
11. Soustavy lineárních rovnic. Vektorové prostory. Volné vektory, skalární a vektorový součin, lineární útvary v R3.
12. Samostatná práce, řešení příkladů.
13. Integrace funkcí, určitý integrál, aplikace.
14. Samostatná práce, řešení příkladů, zápočet.

Literatura:

[1] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu)
http://www.maplesoft.com/documentation_center/
[2] Heck, A.: Introduction to Maple, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin, 1996

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Podrobné informace: http://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+14
Typ cvičení: c

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html

Klíčová slova:

Calculus, Maple, Matematika 1, Lineární Algebra

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 1
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BPOI3 Softwarové systémy V 1
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BPKYR1 Robotika V 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKYR3 Systémy a řízení V 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKME5 Komunikace a elektronika V 1
BPKME4 Síťové a informační technologie V 1
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BPKME2 Multimediální technika V 1
BPKME1 Komunikační technika V 1
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 18.12.2018 17:48:18, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.