Popis předmětu - XP36VPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP36VPD Vybrané partie dolování dat Rozsah výuky:2P+2S
Garanti:Kléma J. Role:S Jazyk výuky:
Vyučující:Kléma J. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:4 Semestr:

Anotace:

Dolování dat má za cíl objevovat netriviální, skryté a prakticky užitečné informace v rozsáhlých datech. Předmět je zaměřen na dva klíčové aspekty dolování dat: objem dat a jejich různorodost. Při velkých objemech dat hrají roli jak technické otázky (distribuované výpočty, hašování, apod.), tak i otázky algoritmické složitosti. Motivační úlohy budou z oblasti webu a sociálních sítí. Dále se budeme zabývat přístupy, které jsou schopné pracovat s různorodou apriorní znalostí a slučovat ji s informací obsaženou v naměřených datech. Motivací budou zejména bioinfomatická data. Předpokládá se, že student již absolvoval magisterský kurz strojového učení a dolování dat (A4M33SAD).

Obsah:

Dolování dat má za cíl objevovat netriviální, skryté a prakticky užitečné informace v rozsáhlých datech. Předmět je zaměřen na dva klíčové aspekty dolování dat: objem dat a jejich různorodost. Při velkých objemech dat hrají roli jak technické otázky (distribuované výpočty, hašování, apod.), tak i otázky algoritmické složitosti. Motivační úlohy budou z oblasti webu a sociálních sítí. Dále se budeme zabývat přístupy, které jsou schopné pracovat s různorodou apriorní znalostí a slučovat ji s informací obsaženou v naměřených datech. Motivací budou zejména bioinfomatická data. Předpokládá se, že student již absolvoval magisterský kurz strojového učení a dolování dat (A4M33SAD).

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Anand Rajaraman, Jure Leskovec, Jeffrey D. Ullman: Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2011.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 13.12.2019 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.