Popis předmětu - B6B36ZPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36ZPR Základy projektového řízení Rozsah výuky:4+4+2
Garanti:Náplava P. Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:Náplava P. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:3 Semestr:Z

Anotace:

V předmětu je poskytnut úvod do projektového řízení v IT. Kromě témat spojených s řízením projektu a týmu (např. plánování, organizace týmu), získává student i praktické znalosti z oblasti týmové spolupráce (sdílení informací, týmová komunikace apod.)

Cíle studia:

Absolvent předmětu má základní přehled o problematice řízení projektů. Jsou mu známé základní postupy řízení projektu a týmové spolupráce. Zároveň umí absolvent předmětu používat nástroje běžné při týmovém vývoji software např. issue tracker, wiki apod.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, představení projektové infrastruktury a projektová dokumentace - repositář, wiki, systém pro sledování incidentů a práce s nimi
2. Projekt a jeho charakteristiky a fáze, základy týmové organizace a spolupráce
3. Základy plánování a sledování průběhu projektu a jeho kvality, vyhodnocení projektu
4. Řízení IT projektů v praxi, nejčastější chyby při řízení projektů, doporučení pro řízení projektů

Osnovy cvičení:

1. Úvod, základy práce s repositářem a systémem pro sledování incidentů
2. Tvorba projektové dokumentace - vize projektu, tvorba týmu, týmové role
3. Plán a realizace projektu
4. Realizace a uzavření projektu

Literatura:

Povinná literatura:
J. Doležal, J. Krátký, Projektový management v praxi, Naučte se řídit projekty!, Grada, 2016
A. Svozilová, Projektový management, Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání, GRADA, 2016
M. D. Rosenau, Řízení projektů, Computer Press, 2003

Požadavky:

Nejsou

Poznámka:

předmět probíhá formou blokové výuky po dobu 4 týdnů

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36ZPR

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 20.7.2018 07:47:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.