ČeskyEnglish

Popis předmětu - B6B32DSV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty Rozsah výuky:2+2+2
Garanti:Kencl L. Role:PV,V Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Kencl L., Macejko P.
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na technologie podporující distribuovaný výpočet: na mechanismy zajišťující spolehlivé, efektivní a bezpečné propojení aplikačních procesů, programová rozhraní komunikačních kanálů a aktuální middleware technologie. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu, zajištění výlučného přístupu a zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti.

Cíle studia:

Absolvent předmětu získá základní přehled v oboru distribuovaných systémů. Bude si vědom omezení i výhod při nasazování takovýchto systémů. Absolvent také bude znát a schopen použít základní technologie pro podporu distribuovaného výpočtu.

Osnovy přednášek:

1. Distribuovaný výpočet, synchronní a asynchronní model
2. Komunikační systém - potvrzovací protokoly, směrování
3. Synchronní a asynchronní výměna zpráv, multicasting
4. Procedurální komunikace - IDL rozhraní, sémantika volání, asynchronní mechanismy
5. Podpora distribuovaných aplikací - CORBA, Java RMI, JMS, Jini
6. Modely distribuovaného výpočtu - client-server, peer-to-peer, subscribe-publish
7. Čas v distribuovaných systémech - synchronizace fyzických hodin, skalární a vektorové logické hodiny
8. Sdílení prostředků, distribuované algoritmy výlučného přístupu
9. Algoritmy rozbití symetrie
10. Detekce ukončení výpočtu
11. Zablokování - předcházení a detekce
12. Replikace dat a procesů, zajištění konzistence
13. Mobilita v distribuovaných systémech - statické a dynamické rozkládání zátěže, mobilní agenti
14. Bezpečnost v distribuovaných systémech - Kerberos, PGP

Osnovy cvičení:

1. Úvod do předmětu
2. Prostředí Java RMI, XML-RPC
3. Prostředí SOAP
4. Prostředí JMS
5. Prostředí Jini
6. Práce na malých úlohách, konzultace
7. Práce na malých úlohách, konzultace
8. Jednoduchá distribuovaná aplikace - ukázka implementace
9. Jednoduchá distribuovaná aplikace - ukázka implementace, zadání projektu
10. Práce na projektu, konzultace
11. Práce na projektu, konzultace
12. Práce na projektu, konzultace
13. Vyhodnocení projektu
14. Vyhodnocení projektu, zápočet

Literatura:

Janeček J.: Distribuované systémy, ES ČVUT 2001 Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení, ES ČVUT 2000 Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Blair G.: Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition), Addison-Wesley 2011

Požadavky:

Absolvovaný předmět: Počítačové sítě

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5


Stránka vytvořena 26.7.2017 11:54:38, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.